Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 
nopix

Diamental® Site-Info

Om een beetje logica in de sitestructuur te houden hebben we de artikelen ondergebracht in rubrieken. Deze rubrieken zijn op hun beurt weer onderverdeeld in verschillende catergorieën. De lezer kan op deze manier direct kiezen voor het onderwerp waar hij/zij geïnteresseerd is.

Het kan echter voorkomen dat het onderwerp waar u in bent geïnteresseerd in een andere catergorie voorkomt dan u zou verwachten. Wij hebben getracht dit te ondervangen door deze artikelen in verschillende rubrieken terug te laten komen.

U kunt ten alle tijden terug naar het hoofdmenu door bovenin de balk op 'Beginpagina' te klikken. Deze balk is op alle pagina's zichtbaar, zodat u vanaf elk artikelblad toegang heeft tot deze en andere handige functies. De meeste titels van deze functies spreken voor zich.

Wanneer u een specifiek artikel of onderwerp zoekt, kunt u bovenaan iedere pagina kiezen voor 'Gericht Zoeken', waar we de artikelen alfabetisch gerangschikken en/of de zoekbalk te gebruiken die zich onder aan iedere pagina bevindt.

Wanneer u ook hier niet de informatie vindt waar u naar op zoek bent, kunt u altijd het contactformulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk antwoord geven en u, indien mogelijk, verderhelpen. Wanneer u op dit contactformulier 'Magazine Mailing' invult houden we u op de hoogte van belangrijke nieuwstjes en/of updates. U kunt ook een bookmark maken van de actueel-pagina.


Diamental® Disclaimer

Hoewel aan het samenstellen van deze website de uiterste zorg is besteed, blijft het mensenwerk en sluiten we iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

De intentie van Diamental® Magazine Online is het aanzetten tot overwegen, afwegen en relativeren, om zodoende een hulpmiddel te zijn bij het maken van het hoogst noodzakelijke onderscheid. Wij trachten dit te realiseren door het aanbieden van artikelen, dóór en vóór de lezer, die een wegwijzer kunnen zijn op het spirituele pad naar volledigheid.

We dragen zelf de consequenties en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en verwachten hetzelfde van onze medemens. We lezen, denken, schiften en relativeren. Daarnaast staan we open voor ervaringen, denkbeelden en visies van anderen. Om zo te werken aan de ontwikkeling en vormgeving van datgene wat het diepste bij ons leeft. Het resultaat is een verzameling informatie die past bij onze visie, denkbeelden en idealen, die we via deze website met anderen willen delen.

Sommige artikelen zijn gebaseerd op onze eigen inzichten/ervaringen, maar voor bepaalde onderwerpen zijn we afhankelijk van informatie van derden. Daarnaast kan ook bij het overnemen van gegevens, of door (technische) omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan, of informatie onvolledig overkomen. Hierdoor kunnen we niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaarden als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan, op welke manier dan ook.

Diamental.nl streeft ernaar om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar het is, en blijft, mensenwerk en het kan zijn dat hier of daar een ongerechtigheid is ingeslopen. Wanneer u zoiets constateert stellen we het op prijs als u ons daarvan door middel van het contactformulier op de hoogte stelt. Wanneer we voor onze informatie duidelijk gebruik gemaakt hebben van één of enkele bron(nen), zullen we dat vermelden; indien mogelijk met websitelink. Sommige informatie is echter zo algemeen, en/of de bron niet te achterhalen, zodat het vermelden van bronvermelding(en) ondoenlijk is.

Op de artikelen van onze site rest vanzelfsprekend het copyright bij diamental. Wanneer u gegevens van onze site wilt overnemen, neem dan vooraf even contact met ons op. Wanneer u denkt dat u de auteur bent van (een deel van) bepaalde informatie, schroom dan ook niet om ons hiervan op de hoogte te stellen.

Rest ons verder niets anders dan u veel leesplezier toe te wensen! Harrie & Willeke


Voor mensen die oprecht op zoek zijn naar een andere manier van genezen en hun ervaringen met anderen willen delen hebben wij een speciaal Forum opgezet waar op respectvolle wijze met anderen van gedachten gewisseld kan worden: http://positiefalternatief.forumup.nl
 
nopix
stichting diamental