Terug naar de hoofpagina van diamental Diamental Magazine Online
 
 
Hart4Es
 
nopix

Welkom bij Diamental® Magazine Online

Diamental® is begonnen als initiatief van Harrie de Kroon en Willeke Leuver,
met als doel het stimuleren van internationale en universele communicatie.


 


Wij weten uit ervaring dat 'De Waarheid' relatief, verbonden met de ervaringswereld van degene die hem omschrijft, en bovendien aan verandering onderhevig is. En dat is goed, want zoals u ongetwijfeld weet: 'stilstand is achteruitgang'. U zult ons niet horen beweren dat wij de Waarheid in pacht hebben. Noch is het onze bedoeling uw of onze mening aan de lezer op te dringen.

De intentie van Diamental® Magazine Online is het aanzetten tot overwegen, afwegen en relativeren, om zodoende een hulpmiddel te zijn bij het maken van het hoogst noodzakelijke onderscheid. Wij trachten dit te realiseren door het aanbieden van artikelen, dóór en vóór de lezer, die een wegwijzer kunnen zijn op het spirituele pad naar volledigheid.

Diamental® Magazine Online is niet commercieel. Wij vragen geen geld voor het plaatsen van artikelen, noch betalen wij voor de artikelen die aangeboden worden. Of een artikel al dan niet geplaatst zal worden, is niet afhankelijk van het plaatsen van advertenties of het doen van donaties, maar wel afhankelijk van het feit of het artikel al dan niet de intentie van Diamental® ondersteunt.

We dragen zelf de consequenties en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en verwachten hetzelfde van onze medemens. We lezen, denken, schiften en relativeren. Daarnaast staan we open voor ervaringen, denkbeelden en visies van anderen. Om zo te werken aan de ontwikkeling en vormgeving van datgene wat het diepste bij ons leeft. Het resultaat is een verzameling informatie die past bij onze visie, denkbeelden en idealen, die we via deze website met anderen willen delen.

De informatie op deze site is absoluut onvolledig, niet alledaags en ik kan me indenken dat ze door sommigen als schokkend kan worden ervaren. Hoewel aan het samenstellen van deze website de uiterste zorg is besteed, blijft het mensenwerk en sluiten we iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Wij wensen u veel leesplezier, Harrie & Willeke


 
nopix
stichting diamental