Diamental
Startpagina's I MUFOOZ I Kroon-Art I Linsky op E.J. Bron I Boek & Film I Music I Contact I RSS I Linsky-Facebook I
 
Rubrieken
alo
Diamental Magazine
Willeke's Hyves
Dermatomyositis
Hongarije Pagina
Steen in de Rivier
Kroon Art - kunstsite
Xanthe - kunstsite
Lichtkind
MUFOOZ
BOEK & FILM
MUSIC
You Tube Kanaal
Face Book
Blogroll
E.J. Bron
Welke Toekomst
Xander
Belfort Group
Generaal P. Pardon
Marjan C. Meijer
Afshin Ellian
Carel brendel
Amsterdam Post
Artikel 7
Brabosh
Argusoog
Want to Know
Boinnk
Visionair
Senioren net
Joods actueel
Boublog
Klokkenluider
Vaders een zorg
Anti Monsanto
Spookje
Ufo Wijzer
Codex Alimentarius
Misdefinitie
Kafirharby
Pamela Hemelrijk
Waarheid 11-9
NWO
SINC
Wij Worden Wakker
English
Natural News
Food Freedom
Daily Mail
EDL
Gates of Vienna
Bare Naked islam
Vlad Tepes
Jerusalem Post
Israel today
Israel National News
Debka
Arutz 7
Y Net
DEEP journaal
Live Leak
Alex Jones
Jesse Ventura
Duits
Bürgerbewegung PE
Mannheimer
Ulfkotte
Kybeline
De. Euro News
Euronews DK
Kopp Online
PI news
SOS - ÖSTERREICH
Specials
Nigel Farage
Pat Condell
Jewish News One
EDL
SUN News
Russia Today
Israel Defense Forces
IDF Blog
Alex Jones Channel
UFO TV
Cosmic Journeys
HC Universe
History Channel
Geestkunde
Paranormal Creatures
Disclosure Project
HowStuffWorks
MAYRA
Nassim Haramein
RSS
fl
CONTACT
cont
 
fb
 
Welkom bij Diamental.nl * * * * * * Linsky's Place
logo
bleu
 

Huishoudelijke mededeling


Op verzoek van velen is Diamental weer online gezet. Kennelijk was er toch grote behoefte aan de verzamelde informatie op velerlei gebied. Omdat Diamental een aantal websites combineert, waaronder bijvoorbeeld de Art-sites en Dermatomyositis, die met grote regelmaat worden bezocht en als een vorm van naslagwerk vaak werd geraadpleegd.

bleu

Vanweg de bijzondere omstandigheden en tijd waarin wij nu leven toch nog een artikel:

bleu

Het ontmenselijken van de mensheid

Overheden pretenderen strijd te voeren tegen de dood…
door het leven te verbieden…!

Linsky

1

bleu

 

Er is gezegd en geschreven wat nodig was


Onze ‘beschaving’ is momenteel in een terminaal stadium, letterlijk in verregaande staat van ontbinding, waardoor het geen enkele zin meer heeft nog tijd, energie en aandacht te besteden aan elkaars leugens, halve waarheden, misvattingen en meningen te reproduceren.

Waarom is er in de afgelopen duizenden jaren nooit wat ten goede veranderd? Waarom hebben die ontelbare opstanden, rellen, revoluties en oorlogen nooit een werkelijke vrije mensheid opgeleverd? Wat was de zin van al dat bloedvergieten en de oneindige strijd? Welk artikel, welk boek of welke Codex was het die de mens vrij maakte en een menswaardig bestaan verschafte? Was het ook niet dat juist het geschrevene aan de basis lag van alle ellende…?

Het is niet zozeer omdat ik gedesillusioneerd zou zijn, - er was per definitie weinig vertrouwen mijnerzijds in de heersende kliek en het establishment -, maar gewoonweg omdat ik er geen enkel heil meer in zie, heb ik besloten te stoppen met mijn visie te ventileren. Als er al wat veranderde, was het niets ten goede.

Bij een slapend mens was er altijd nog de hoop dat die wakker geschud zou kunnen worden,…bij een volk in coma is die hoop of geloof niet meer gerechtvaardigd.

We weten zo onderhand wel wat de gevolgen daarvan zijn bij een mens…- op een enkele uitzondering na -, totale fysieke falen en psychische ontreddering,... bij een volk enkel totale waanzin en anarchie!

Eerlijk gezegd zit ik zelfs niks te wachten op het laatste stervensuur! Het enige wat ik nog te melden heb is samengevat in het onderstaande artikel ‘Aanklacht tegen de mensheid!’. Meer is er voor mij niet meer te zeggen of te schrijven.

De mens probeert door steeds dezelfde fouten te maken, toch steeds andere uitkomsten te krijgen. Daar komt bij dat een probleem nooit kan worden opgelost vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het creëerde.

Er is mi. maar één oplossing voor het probleem van deze mensheid; Probeer macht te verkrijgen over jezelf… inplaats van over anderen.

Misschien dat me dat zelf ook nog ooit eens lukt. 
Bedankt voor alle aandacht en supporting die ik heb mogen ontvangen.
Dat het u verder goed mag gaan,... in vertrouwen op uw eigen 'Goden'!

Door deze persoonlijke omstandigheden en overtuigingen zal ik de website dus niet meer zo frequent kunnen aanvullen als wat de lezers van me gewend waren.

Mvg, Linsky

 

 

mm

‘Aanklacht tegen de mensheid!’

Verslag aan de ‘Hoge Raad Der Vrije Zielen’!
(‘Supreme Court of Free Souls’)

Linsky


Beknopt uittreksel van het evaluatieverslag; ‘Aarde’, te doen aan de leden van de ‘Hoge Raad’, ter zake van het Aardse Experiment, codenaam; ’Tuchtschool voor moeilijk opvoedbare zielen.’ 
('Reform school for maladjusted souls.’)

bleu

Simpel bewijs van de oorlog tegen het volk!

iii

Een boom herken je aan zijn vruchten….

Linsky

Voor iedereen die zich wel eens verdiepte in de geschiedenis was al snel duidelijk dat een oorlogvoerend land, oorlogvoerende natie of stam ALTIJD begint met het vernietigen van de verworvenheden van de tegenstander. Alle boeken, kunsten, culturele, filosofische, intellectuele en wetenschappelijke verworvenheden, alsmede de volkse gewoonten en, als het even kan, zelfs hun taal moeten worden weggevaagd… opgelost in het niets!

bleu

“Ik ben racist… en discrimineer!”

ggg

Ik ben racist… en absoluut niet gelijk aan anderen!

Ik ben Nederlander, ik hou van Nederland en Nederlanders en geef prioriteit aan Nederlanders in omgang en samenleving. Ik heb patriottische en chauvinistische gevoelens en zal in de eerste plaats voor Nederlanders opkomen in geval van gevaar, armoede of als fysieke dan wel geestelijke bijstand van node is… Ik spreek en schrijf ook enkel Nederlands waardoor ik per definitie anderstaligen ‘discrimineer’.

bleu

‘De zonden der vaderen… ‘

bb

Linsky

’t Is jammer!

Het is ons niet gelukt. Na alle voorgaande beschavingen zoals Pangea, Gondwana-land, Agartha, MU, Atlantis en Lemuria, allen beschavingen die wel heel wat langer de tijd kregen, heeft het arrogante, hypocriete, christelijke Westen, dat zich zelfingenomen beschouwde als de kroon der civilisaties, na relatief korte tijd het loodje gelegd.

Juist onze Westerse beschaving, die kon teren op alle mislukkingen van onze voorgangers, kon leren van alle eerdere fouten, maar ook van alles wat wel goed was, heeft de strijd verloren. En niet enkel de strijd om bestaansrecht, nee, ze heeft de culminatie van alle aspecten van de diversiteit van het mensdom, de inbreng van alle geleerden, de grote denkers, filosofen, schrijvers en intellectuelen, spirituelen en de diepst gevoelige mensen die ooit leefden nooit begrepen en/of ongebruikt gelaten.

bleu

De waanzin van het ‘stemmen’!

cc

 Linsky

‘Democratie is een synoniem voor dictatuur.
Het enige verschil is dat er in democratie meer dictators zijn!’

bleu

oo

Ontwapen de burgers…opdat ze vermoord kunnen worden!

“De stomste fout die we ooit kunnen maken is om de ondergeschikte rassen toe te staan wapens bezitten. De geschiedenis laat zien dat alle veroveraars die toestonden dat hun ondergeschikte rassen wapens droegen, daarmee hun eigen ondergang tekenden.”

~Adolf Hitler~

bleu

uu

ORGAAN-DONATIE OF ANNEXATIE?

Xanthe †  & Linsky

“Het is de taak van leiders om leugens te vertellen, om de vijand en het volk te misleiden in het belang van de staat.” (Plato)

 

Het is godgeklaagd! De overheid rotzooit maar wat aan, stort de natie in diepe ellende, vermoord haar eigen burgers, en de nog levenden worden verraden, verkocht en omgeturnd tot islamisten en slaven van een corrupte maatschappij. En alsof de mondiale slavernij aan banken, schulden en overheden nog niet genoeg is, hebben ze hun zieke oog ook nog laten vallen op onze orgaantjes……

bleu

kk

Kan er wel wat veranderen?

Linsky

Het blijft een onverklaarbaar mysterie!

Er gaat geen dag voorbij of je ziet overal op de wereld mensenmassa’s schreeuwen, juichen of  vechten. Gevangen in hun eigen waandenkbeelden, die vrijwel altijd door anderen zijn opgelegd. Door hun medestanders, hun leiders, de mensen waar zij in willen geloven of gewoonweg omdat ze volledig zijn gemanipuleerd,  geconditioneerd en geconformeerd.

bleu

kkl

Een nieuwe visie op het ‘Zijn’

Dit is bedoeld als aanvulling op eerdere publicaties, zoals onderaan dit artikel wordt aangegeven. In de tijd waarin ik dit soort ideeën ontwikkelde was er nog geen internet met fantastische video's die het een en ander aanschouwelijk brachten.

bleu

nnn

Het Tunguska mysterie

Linsky

Op 30 juni 1908 vond in Tunguska, Siberië (nu Evenkië, hetgeen sinds 2007 bestuurlijk onderdeel is van de kraj Krasnojarsk) een enorme explosie plaats bij de rivier de Stenige Toengoeska, die bekendstaat als de Tungusska-explosie of Grote Siberische Explosie.

bleu

Alternative 3!

 

Alternative 3 - met NL ondertiteling

In juni 1977 werd er in Engeland een televisieprogramma uitgezonden dat als zo schokkend werd ervaren, dat het maar éénmaal werd uitgezonden en daarna voor altijd werd verbannen….. Lees verder →

bleu

De ringworm affaire

 

De Ringworm-experimenten op kinderen

“Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zòrgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.”

“Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.’’ (Michael Rothschild)

Zouden dit soort lieden, verblind door hun eigen onvoorstelbare arrogantie, zich dan laten weerhouden van gruwelijke experimenten op hun eigen burgers?…… Lees verder →

bleu

kkk

De laatste kaart!

Linsky

“Er is meer tussen hemel en aarde!”

Na 40-50 jaar lachen gieren, brullen en dijenkletsen, is er een eind aan de lol gekomen. Al heel erg lang zijn mensen die geloofden dat er meer was tussen hemel en aarde aangezien voor imbecielen, zwakzinnigen, dwazen, fantasten, oplichters en wat dies meer zij.

bleu

nm

Hommage aan Pamela Hemelrijk ,
een fantastische, dissidente tante met ‘ballen’!


Linsky

“Ik kan de tv haast niet aanzetten tegenwoordig of mijn bloed begint te koken.”

bleu

 

Ancient Aliens – NL

Wat als het leven op aarde begon ergens in de ruimte? Miljoenen mensen accepteren de theorie dat intelligente levensvormen de aarde bezochten, dit duizenden jaren geleden. Ze werden vereerd als Goden door de primitieve mens(?). Zijn de monumenten zoals Stonehenge en Paaseiland de laatste overblijfselen van een buitenaards bezoek ?

bleu

ppp

Permacultuur met Sepp Holzer
Met drie fantastische video’s

Sepp Holzer, een boer uit Oostenrijk nam in 1962 het bedrijf van zijn ouders over en bouwde dat uit tot een succesvol duurzaam boerenbedrijf. Toen Sepp Holzer begon te boeren kwam hij net van de landbouwschool. Al snel moest hij concluderen dat hij alles wat hij had geleerd, weer moest vergeten….. Hij begon zijn bedrijf in harmonie met de natuur te beheren. In zijn ervaring leidt alleen die benadering tot een gezonde planten- en dierenwereld. Waar zijn buren het hoofd niet boven water hielden, creëerde Holzer een waar paradijs. Nu wil iedereen weten ‘hoe hij het doet’. De meest voorkomende vragen beantwoordt hij in een recent in het Nederlands uitgekomen boek: Holzer’s permacultuur.

bleu

Zo ga je naar Mars!

De MER-A (Mars Exploration Rover - A), is een robot voor op Mars, en was actief van 2004 tot 2010. Het was een van de twee rovers die op Mars liepen tijdens de NASA Exploration Rover Missie.  Hij landde met succes op Mars om 04:35 Ground UTC op 4 januari 2004, drie weken voor haar tweeling, Opportunity (MER-B), de aan de andere kant van de planeet landde.  De naam werd gekozen door middel van een NASA-gesponsorde studenten essaywedstrijd. 

 


bleu

Dieper in de Bohemian Grove - 2012

Exclusieve nieuwe beelden van binnen de elite Bohemian Grove geleverd door een infiltrant "Kyle."  Deze nieuwe video toont de weg naar de Grove, met de brandende kandelaar op het altaar, en de brandende beeltenis na de Crematie van Care, Crematie programma's, Hillbillies en Mandalay kampen, en nog veel meer. 

bleu

ggg

Het Grootste Complot van Nederland!

Beste lezers, we worden besodemieterd en niet zo’n klein beetje ook. Dat besodemieteren gebeurd op grote schaal en wordt ondersteund door onze eigen overheid nota bene. Voor diegenen die zich nu achter de oren krabben, zich afvragend waar ik het nou weer over heb: Ik heb het over uw zorgverzekering.

bleu

ik

De geheime conversatie van planten!

Linsky

Vaak is het zo dat we bij het erkennen van de heiligheid van het leven van mens en dier, alsmede het respect wat we daar dan voor op kunnen brengen, nogal eens voorbij gaan aan het wetenschappelijk vastgestelde feit dat planten ook leven, waarbij het dan een veel voorkomend en totaal verkeerd en inmiddels achterhaald idee is om te veronderstellen dat planten per definitie geen gevoel hebben. Uit laboratorium proeven is vaak overduidelijk gebleken dat alle vegetatie wel degelijk respondeert op acties en zelfs gedachten van de mens.

bleu

Dark Ambient Space Music: Through The Ergosphere

De componist Simon Wilkinson voegde een fraaie, buitenaardse muziekcompositie samen met spectaculaire beelden van de Hubble Space Telescope. Je waant je voor enkele minuten op de plek waar iedere visionair van droomt – de eindeloze uitgestrektheid van het universum, waar zelfs de aarde wegvalt als een stofje tegen de oneindige uitgestrektheid van vele lichtjaren grote  gasnevels en sterrenstelsels.
De ergosfeer is het gebied rond een ronddraaiend zwart gat, waarbinnen energie aan het zwarte gat is te onttrekken. Bij een stilstaand zwart gat verdwijnt de ergosfeer.

 bleu

z

« « Vorige pagina | Volgende pagina » »

eye

Zet hier uw opdracht - trefwoord;

Google
 
Web diamental.nl

 

 
 
Copyright en webdesign: diamental.nl