Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Total Control….de strop wordt aangetrokken

bleu

jik

Total Control….de strop wordt aangetrokken

Linsky

 

“Wanneer mensen de overheid laten beslissen welk voedsel ze eten en welke medicijnen ze moeten gebruiken, zullen hun lichamen snel in verval geraken, net zoals de zielen van hen die onder tirannie leven.”  (Thomas Jefferson)

 

Man 30 dagen de cel in voor opvang van regenwater


 
De US regering criminaliseert de opvang van regenwater op eigen onroerend goed. Collectivisme verspreidt zich kennelijk als een kanker in Amerika, waar een prive-eigenaar in Oregon nu de gevangenis in gaat voor de "misdaad" van het verzamelen van regenwater, wat namelijk op zijn eigen eigendom valt! Volgens de regering moeten alle eigenaren van onroerendgoed een vergunning verkrijgen om het regenwater te verzamelen alsmede om regenwater überhaupt te bezitten! 

In de Amerikaanse staat Oregon is het sinds 1925 strafbaar om regenwater en sneeuw op te vangen. De autoriteiten stellen eigenaar te zijn van het regenwater dat op het erf van hun burgers valt. Garry Harrington uit Jackson County, Oregon zit nu een celstraf uit wegens ‘waterdiefstal’.


Harrington kreeg een boete van 1500 dollar en moet 30 dagen de gevangenis in wegens het ‘stelen van openbaar water’!

De achterliggende agenda is dat Harrington zich bezighoudt met permacultuur, een technologie waarbij door wateropvang en -behoud een duurzame opbrengst van ecosysteemproducten en - diensten voor gemeenschappen wordt gerealiseerd.

Bij permacultuur wordt regenwater opgevangen, een techniek die al honderden jaren wordt toegepast om duurzaamheid te bevorderen en land te herstellen dat is aangetast door houtkap, erosie of klimaatverandering. De opvang van regenwater dringt erosie terug, trekt wilde dieren aan en kan droge en dorre gebieden veranderen in groene bossen.

 


Regering criminaliseert opvang van regenwater op uw eigen onroerend goed

 

Waanzin


Een krankzinnige bericht als dit dient natuurlijk in een ruimer verband te worden gelezen en te bezien in het zwarte licht van de Total  Controle die het US gouvernement (NWO) de burgers oplegt en afdwingt!

Niet alleen watervangers gaan de bak in, ook mensen die hun eigen aardappeltjes, fruit en groente en kweken gaan voor de bijl. Het verbouwen van eigen groente is evenals het gebruik van regenwater ten strengste verboden, en de argumentatie daarvoor is werkelijk te gek voor woorden.

De nieuwe wet S510; maakt tuinieren en zelfs het bewaren van zaden strafbaar!

Bovendien blijkt dat de Coca Cola Compagnie vrijwel alle waterrechten in de USA en elders heeft opgekocht! Het is dan ook vaak juist deze maatschappij die iedereen onmiddellijk voor de rechter sleept en al telloze boeren tot faillissement heeft gebracht door onuitputtelijk te kunnen procederen.

 

rtb

 

Blauw Goud – Wereld wateroorlog!

 

Naast het zwarte goud hebben we nu ook het blauwe goud... en daar is er binnenkort echt te weinig van!

Als de wereld de problemen met waterschaarste en ongelijke verdeling van watervoorraden niet onder controle krijgt, zijn ernstig watergebrek en meer conflicten rond het blauwe goud onvermijdelijk. Dat zeggen de VN in een rapport dat vandaag op het Wereldwaterforum in Marseille wordt gepresenteerd.

Volgens de nieuwste editie van het Wereldwaterontwikkelingsrapport  hebben meer dan een miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Bovendien zal de wereldbevolking waarschijnlijk toenemen tot 9 miljard mensen tegen 2050, terwijl veel landen ook elk jaar meer water verbruiken, bijvoorbeeld in de landbouw.

De VN schatten dat de vraag naar water in ontwikkelingslanden nog met 50 procent kan toenemen. Ruim 75 landen, vooral arme landen in Afrika en Azië, zouden tegen 2020 al te kampen kunnen hebben met ernstige zoetwatertekorten.

"We willen optimistisch zijn, maar de watervoorraden komen steeds meer onder druk te staan en dat kan ertoe leiden dat water minder beschikbaar wordt voor gewone consumptie", zegt Olcay Ünver, de coördinator van het Wereldwaterevaluatieprogramma van de VN dat het rapport heeft geschreven. "Anderzijds kunnen regeringen en burgerorganisaties veel ondernemen, vooral door samen te werken aan duurzaamheid."

 

iii


Kritiek van burgerorganisatiesBurgerorganisaties hebben kritiek op de dominante rol die de bedrijfswereld speelt op het Wereldwaterforum. Vanaf woensdag houden activisten en niet-gouvernementele organisaties parallel met de officiële bijeenkomsten een Alternatief Wereldwaterforum, bekend onder de Franse afkorting FAME.

De discussies op het alternatieve forum draaien vooral rond "waterrechtvaardigheid". De deelnemers kanten zich tegen privatiseringen in de drinkwatersector. Die zouden de toegang van arme bevolkingsgroepen tot zuiver drinkwater bemoeilijken. Ze vinden ook dat bedrijven een te grote stem hebben in de bepaling van het beleid dat landen voeren rond watervoorraden en watervoorziening. In een reactie op die kritiek heeft het officiële forum al een commissie opgericht die de inspraak van burgerorganisaties moet verbeteren.

 

 

yuj

 

De Codex Alimentarius


De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal forum waaraan door 185 landen en 1 organisatie (Europese Unie) wordt deelgenomen. Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen.

De Codex is een VN-organisatie, onder de vlag van zowel de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). In Nederland valt de verantwoordelijkheid voor de deelname aan dit internationale forum onder de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Codex Alimentarius - Het einde van gezonde voeding, mineralen en vitaminen

NL ondertiteld

 


Deze video's onderzoeken de waarheid over het voedselaanbod van ons land. Het voedsel dat we vandaag de dag kopen is het product van bedrijven die meer bezorgd zijn over hun eigen winsten dan de gezondheid van hun klanten en de toezichthouders van de overheid kijken meer naar de belangen van de bedrijven in plaats van het welzijn van het Amerikaanse volk.

Omdat de fabrikanten en de overheid onze zorgen negeren, is het aan ons om de leiding over onze voeding en welzijn in de hand te nemen. Er zijn een paar alternatieven voor het voedsel vol chemisch stoffen die verkrijgbaar zijn bij je plaatselijke supermarkt. 

Je kunt biologisch voedsel kopen, welke helaas als gevolg van de huidige economische aspecten van voedselproductie veel duurder is. Of je eigen voedsel verbouwen, dat tijdrovend en hard werken is. Maar je moet jezelf afvragen: "Is het de moeite waard de gezondheid van mijn familie te verbeteren?" 


http://www.naturalnews.com/037040_rainwater_collection_criminalization_video.html

http://www.naturalnews.com/036615_Oregon_rainwater_permaculture.html

 

http://www.reuters.com/article/2012/08/12/tagblogsfindlawcom2012-blotter-idUS260125035420120812

http://foodfreedom.wordpress.com/2010/04/24/s-510-is-hissing-in-the-grass/#mo...

 

Verwante zaken:


http://blogs.findlaw.com/legally_weird/2012/07/woman-jailed-for-overdue-twilight-book-bites-back-with-lawsuit.html

 

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/tuinieren-en-zaden-bewaren-strafbaar/

http://www.wanttoknow.nl/?s=regenwater

http://foodfreedom.wordpress.com/

http://www.naturalnews.com/index.html

 

 

Police Begin "Guns Drawn" Raids on Organic Food Stores in California

 


 

US Govt Raid Small Farmers, Health Stores, Organic Markets


Is There Really a Difference Between Organic and Conventional Food?

 

Deze video's gaan in op de waarheid over voedsel en het aanbod. Het voedsel dat we kopen vandaag de dag is het product van bedrijven die meer bezorgd zijn over hun eigen winsten dan de gezondheid van hun klanten. Overheid toezichthouders zijn ookmeer begaam met de belangen van di bedrijven in plaats van het welzijn van het volk.

Deel 1:

 

 

Deel 2:

 

 


Flawed organic foods study really just a media psyop to confuse the public about organics while pushing GMO's

 

 

Masale zelfmoord onder boeren in India

Een grote snel toenemende groep mensen wordt op mensonterende wijze door bedrijhven zoals Monsanto tot het armoedeniveau gebracht. Of nog erger, tot door schulden en daaruit voortkomende wanhoop gedreven zelfmoorden, zoals in India.    

Een rapport van Anu Anand uit Andhra Pradesh in Zuid-India over de benarde situatie van de boeren. Duizenden boeren hebben zelfmoord gepleegd in de afgelopen jaren in India, ondanks de stijgende economische welvaart van het land.


farmer suicide India

 

 

 

 http://lwfworldservice.wordpress.com/2011/06/11/farmers-suicide-in-india/

 

http://www.argusoog.org/moestuincriminelen/

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl