Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
‘Islam is vrede!’

bleu

kil

‘Islam is vrede!’

Linsky


De ‘vredelievenden’ in actie!

 


Vanuit publicitair oogpunt was het erg verleidelijk om de films, die regelmatig verdwijnen van het internet, pontificaal in beeld te brengen. Deze beelden zijn echter zo verschrikkelijk dat een ernstige waarschuwing niet alleen op z’n plaats is, maar absoluut noodzakelijk.  De beelden van de verschrikkingen en beestachtigheden in Syrië: Houla en Homs heb ik geweigerd om te zien, voornamelijk omdat wanneer het om kinderen gaat er een mentale blokkade optreed in mijn bevattings- en absorptievermogen.


Bij deze film echter was ik niet alert genoeg en zat met stijgende afschuw en zwaar geschokt gemoed te staren naar de acties van dat ‘vredelievende’ volk.

De beestachtigheden, voluit in beeld en geluid gebracht, kunnen voor de rest van uw leven een traumatisch uitwerking hebben.  Dit is ook de ‘vredelievende’ islamitische religie die regeringen en andere overheden op alle continenten ons al jaren opdringen en waarvan zij willen dat we die zieken als gelijken beschouwen, waarbij we tolerantie en begrip voor hun andere zienswijzen moeten betrachten!

 

kilo


De beelden op de films in onderstaande links laten zes Russische soldaten in Dagestan zien die in 1999 brutaal de strot werd doorgesneden door Tsjetsjeense gewelddadige moslims. Deze moslimbende van 200 strijders die Dagestan doorkruiste werd geleid door Temirbulatov. Het dorpje waar het voorval plaatsvond werd door 13 licht bewapende soldaten die als lokale politie functioneerden beschermd. Zeven ervan konden tijdig wegkomen, zes werden gepakt en sadistisch omgebracht volgens de methode van ene mohammed die volgens de verplichte recitaties vrede uitdroeg.


Uiteindelijk hebben e Russen iedereen die in beeld kwam en meedeed met deze ‘vredelievende’ vruchten van de  Islam enkele maanden later teruggepakt. Ze zullen inmiddels wel als shadids/helden/martelaars vereerd worden.

Nadat Theo van Gogh, getroffen door acht kogels,  dood bleef liggen sneed Mohammed Bouyeri met een groot, gekromd mes de nek van Van Gogh door. Het lukte hem echter niet Theo te onthoofden daarom stak hij het mes nog maar even diep in Theo's ontzielde lichaam. Met een kleiner fileermes werd vervolgens een brief gericht aan Ayaan Hirsi Ali op het lijk van Theo gestoken. De motiven van Mohammed Bouyeri waren al direct duidelijk.

 

jkl


Volgens twee getuigenverklaringen sprak hij kort na zijn daad een omstander aan:

Bouyeri: "Wat kijk je?"

Omstander: "Dat kun je toch niet maken."

Bouyeri: "Dat kan ik wel, waarom niet... hij heeft het ernaar gemaakt."

Omstander: "Dit kan toch niet, dit kan je toch niet maken."

Bouyeri: "Dat kan ik wel en dan weten jullie ook wat je te wachten staat."

 

 

Ik voel me verplicht te waarschuwen dat wat u eenmaal zag en weet, niet meer ongedaan kunt maken. Neem dat even in gedachten alvorens u besluit de films te willen bekijken!


http://www.liveleak.com/view?i=e58_1187043164

http://www.liveleak.com/browse?q=Execution+of+6+Russian+conscripts+Dagestan

 

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl