Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
De eerste moskee op de Noordpool!

bleu

mk

 

De eerste moskee op de Noordpool!

Linsky

 

Naar alle waarschijnlijkheid om de Westerse wereldbevolking niet bij te maken met een dooie mus, (je weet nooit wat er tussen kan komen) is er indertijd weinig ruchtbaarheid gegeven aan het feit, dat wel degelijk een aanvang is gemaakt om de Polen tot nieuwe habitat te creëren voor moslims. Aanvankelijk eerst voor de tachtig al reeds ter plaatsen zijnde ‘vredelievenden’, en naar alle waarschijnlijkheid voor de velen die snel zullen volgen.

 

Het mag evident zijn dat de overheden ernstige bezorgdheid aan de dag legden ten aanzien van de  jalousie van hen (moslims) die pas later kunnen volgen. Tevens zal men ongetwijfeld rekening hebben gehouden met de emotionele pijn van het gemis door het afscheid en migratie van onze cultuurverrijkers. In de loop der jaren is men toch dermate gewend geraakt aan dit ‘vredelievende’ volk zodat er mogelijk ontwenningsverschijnselen niet geheel denkbeeldig zouden kunnen zijn.  

Uit betrouwbare bron is vernomen dat men als klap op de vuurpijl inmiddels bovendien  begonnen is een volkomen nieuwe ‘Hajer al Aswat’ ( de zwarte steen in Mekka) te bouwen van het ter plaatse in het ijs zittende meteorietenstof!

De overheden laten er zich werkelijk niks aan gelegen liggen om deze ‘vredelievenden’ een nieuw, zeer ruim leefgebied te bieden, waarbij de onderliggende wens is, dat zit migratie gebeuren wellicht zelfs psychologische effecten sorteert, gezien het uitermate koude klimaat waarin dat bijzonder heetgebakerde volkje in de loop der tijd danig zal kunnen afkoelen!
 

 

ik

 

Aanbeveling ten behoeve van en noodzaak tot voortbestaan van de huidige ‘Westerse beschaving’

 

Mijn gedachte en oplossing indertijd bestond uit een massale migratie van het ‘vredelievende’ volk, en wel naar de Zuid- en Noordpool


Een mondiale scheiding tussen mensen en islamietenGezien de aard en het karakter, het streven en de doelstelling van de islamiet in het algemeen, kan men stellen dat deze tamelijk koel, om niet te zeggen ijskoud is. Derhalve is het raadzaam deze te isoleren op de Arctische Polen. Ongetwijfeld zal het klimaat hen zeer welgevallig zijn en kan met gemak tot integratie leiden met de huidige bewoners aldaar. Op de zuidelijk pool zijn de pinguïns  al in ruime mate aanwezig, waardoor de vrouwen gelijkwaardige gesprekspartners hebben en onmiddellijk kunnen starten met integratie.

Op de Noordpool kunnen diegenen terecht, die meer behoefte hebben aan gezelschap, wat in meerdere mate refereert aan hun ruige, gewelddadige aard. De ijsberen zullen hen ongetwijfeld ter wille zijn en behulpzaam zijn bij de integratie.

Het assimilatieproces op beide Polen zal ongetwijfeld wel enige tijd in beslag nemen, maar persoonlijk heb ik er alle vertrouwen in dat de separatie van beiden tot algeheel genot en veiligheid zal leiden…op den duur.

Wat betreft de bewaking van die gebieden, ter voorkoming dat islamieten zouden verdwalen in andere streken dan de hun toegewezen, lijkt het raadzaam om daarvoor mensen in te zetten die in het verleden ernstig te lijden hebben gehad onder hun aanwezigheid en manifestaties. Deze zullen namelijk extra gemotiveerd zijn de nieuwe positie van het ‘on-menselijke’ ras te consolideren.

 

bb

 

Het verheugt mij dan ook in hoge mate dat mijn aanbevelingen van destijds door diverse lieden zijn begrepen en gehonoreerd! Met vreugde kan ik mededelen dat er een beginsel is gemaakt met het bouwen van de nodige eerste faciliteiten ten behoeve van de moslimgemeenschap, die zoals gewenst zich gaat begeven naar de Polen. Hierbij spreek ik de hoop uit dat dit initiatief veel navolging zal krijgen en een permanente stroom van  moslim-migratie teweeg zal brengen.

 

ol

 

Minaret boven poolcirkel Canada

 

De eerste moskee in Inuvik boven de poolcirkel is inmiddels allang feestelijk geopend. De 10 meter hoge minaret bij het gebouwtje van 140 vierkante meter is in 2010 al voltooid.

De eenvoudige prefabmoskee werd in het centraal-Canadese Winnipeg gebouwd en moest 4000 kilometer op een vrachtauto naar Inuvik worden vervoerd. Het gebouwtje kwam overigens even vast te zitten op een brug over de Rendierbeek in Northwest Territories. Het laatste stuk trok ze moeizaam per boot over de Mackenzie River naar de ijzige bestemming.

Maar 5 november 2010 presenteren de ‘vredelievende’ islamieten in Inuvik hun nieuwe gebedshuis inclusief de plaatselijk vervaardigde minaret. Ze hoeven dan voor godsdienstoefeningen niet meer uit te wijken naar de rooms-katholieke kerk of de curlinghal.

Terwijl  het Noordpool landschap beelden oproept van iglo's en kale sneeuwvelden, zullen de wassende maan en minaret  binnenkort dus  strijden om hun plaats in het Noorse Arctische dankzij de gulle donatie een Saoedische zakenman die de eerste moskee in die regio's  liet bouwen. 

Deze Saoedische zakenman heeft 20000000 Krone ($ 2,78 miljoen) gedoneerd  om die eerste moskee in het Noordpoolgebied te realiseren, in de buurt het noordelijke deel van Noorwegen.

Shams krant meldde dat Saoedische zakenlieden, die niet werden geïdentificeerd, het geld gedoneerd hebben aan de Islamitische Raad van Noorwegen, dat zo'n 70.000 van de geschatte 130.000 Noorse moslims vertegenwoordigt. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Londen met Sandra Mary Moo, een lid van de Noorse moslimgemeenschap. 

Islam is de grootste minderheid wat betreft religie in Noorwegen. Met meer dan twee procent van Noorwegen op 4,7 miljoen inwoners identificeren zich als moslims, volgens een Statistics Norway rapport uit 2007.
 
Volgens het rapport van de regering  zijn er 79.068 leden van islamitische groeperingen geregistreerd in Noorwegen, voornamelijk uit allochtone achtergrond. 

Gesprekken tussen de moslimgemeenschap en de noordelijke gemeente van Noorwegen zijn aan de gang om het land veilig te stellen voor de bouw van de moskee in een gebied van 1000 vierkante meter. (ongeveer 11.000 vierkante voet)

De moskee zal naar verwachting de grootste zijn  in de noordelijke delen van Noorwegen.


Overigens zullen er ongetwijfeld de nodige aanpassingsproblemen optreden, zoals bijvoorbeeld hoe het dan met ramadan moet, aangezien de zon daar een half jaar niet onder gaat….

 

 

 

Zie ook:

http://ejbron.wordpress.com/2011/12/21/overpeinzingen-van-een-brabantse-boerenlul/


ikl

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl