Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Update: De komende ‘Staat van Beleg’!

bleu

jj

 

Aankoop van 1,2 miljard kogels voor ‘training’

Linsky

 

Wel, naast de 300.000 guillotines, heeft het leger ook 1,2 miljard kogels aangeschaft! De grote ‘opruiming’ kan zo beginnen.

 

nj

Zoals ik in; "De komende ‘Staat van Beleg’!" al opmerkte dat;

Miljoenen doodskisten verklaard kunnen worden. Evenals een miljoen spoorwagons die ogenschijnlijk niet gebruikt worden en op rails staan die kennelijk enkel naar FEMA-kampen leiden en in een aantal gevallen zelfs naar de rimboe van Nergistan….

Men zou kunnen aanvoeren dat er epidemische toestanden kunnen ontwikkelen, waarbij men wil beschikken over de nodige luchtdicht afsluitbare en totaal geïsoleerde doodskisten, om verspreiding tegen te gaan.

De onvoorstelbare hoeveelheid spoorwegmateriaal, wat de US de laatste jaren doorlopend, in continu tempo heeft aangekocht  zou men kunnen verklaren op basis van een economische prognose, die vereist dat er ingespeeld dient te worden op een toekomstige uitbreiding van de reisbehoefte van…nou ja, misschien wel alle legale en  illegale Mexicanen die straks mogen komen als de grenzen worden weggehaald… of zo?

Wel. Nu die 1,2 miljard kogels er ook nog eens bijkomen, kunnen we er gevoeglijk van uitgaan dat die niet zijn om op konijnen of vogeltjes te schieten, evenals dat we ook niet in alle redelijkheid kunnen veronderstellen dat al die duizenden guillotines bestemd zijn voor de show of het onthoofden van dissidente varkens, geiten of het toenemende aantal krokodillen.

 

gh

 

Wereldwijd worden jaarlijks naar schatting van ontwikkelingsorganisatie Oxfamon geveer 12 miljard kogels gefabriceerd. 'Genoeg om bijna alle mannen, vrouwen en kinderen op de planeet twee keer om te brengen', aldus de organisatie.

De handel in munitie groeit volgens Oxfam sneller dan de handel in wapens. Jaarlijks wordt wereldwijd voor 4 miljard euro aan munitie verhandeld. De ontwikkelingsorganisatie pleit al langer voor een betere regulering van de wapenhandel.

Dan is die 1.2 miljard toch wel een erg significant deel van het geheel!

 

tt

 

VS: Aankoop van 1,2 miljard kogels voor ‘training’..?

2012 WantToKnow.nl/.be

 

Wat is er in de VS aan de hand? Wanneer het ministerie van Binnenlandse Veiligheid méér dan 1 miljard (!) kogels besteld, in twee orders, vlak ná elkaar, kun je je afvragen waarom dit gebeurt..! De angst voor de voorbereidingen op massale burgeronrusten, door de Amerikaanse autoriteiten, is toegenomen, nadat dit ministerie het plan had geopperd om nog eens 750 miljoen (!!) kogels te gaan aanschaffen, bovenop de order voor 450 miljoen kogels, die een paar maanden geleden werd geplaatst.. Wat is hier aan de hand..???!

De nieuwe aankooporder voor de 750 miljoen kogels van diverse makelij, blijkt te zijn ontdekt op de beruchte overheidswebsite.FBO.gov website Het blijkt dat bij het ‘doel’ van deze aankoop is ingevuld, dat het om ‘trainingsdoeleinden’ zou gaan, maar het bizarre aspect van deze aankoop is daarmee alleen maar versterkt. Welke instantie, en zeker een BINNENLANDSE overheidsdienst gaat nu 1,2 Miljard kogels aanschaffen voor ‘trainingsdoeleinden’..? Het lijkt erop alsof het Amerikaanse leger voorbereid wordt voor een of andere burgeroorlog.. Erg creepy! Zeker wanneer het dan gaat om de Binnenlandse ‘veiligheidsdienst’, worden vraagtekens groter en groter.

Het Federale Wetshandhavings Trainingscentrum (The Federal Law Enforcement Training Center (FLETC)) in Glynco, Georgiaheeft deze order via het DHS geplaatst voor afdelingen in verschillende staten van de VS.

In deze video van het End the Lie YouTube Channel, licht Madison Ruppert deze aankoop gedetailleerd toe, waarbij het Departement for Homeland Security wordt beticht van een obsessie om kennelijk alle munitie op te kopen die er beschikbaar is. En zoals Ruppert informeert, zelfs al zou deze aankoop alleen voor trainingsdoeleinden zijn, dan nog zou er geen geld voor dienen te zijn, wanneer deze ammunitie alleen voor gebruik BINNEN DE VS zou zijn..!

 

rg

Feitelijk, door een steeds groter wordende kans van een financiële ineenstorting in de VS, wordt er openlijk gespeculeerd op een ontstekende burgeroorlog, wanneer dit het geval zou zijn. Of zoals ook Paul Joseph Watson onlangs schreef in een recent artikel:

“Een A 2008 rapport uit 2008, opgesteld door het een strategisch instituut, het U.S. Army War College’s Strategic Institute, waarschuwt feitelijk voor massale onrust IN de VS, in het geval van een serie van crises, die in het rapport worden omschreven ‘strategic shock.’

‘Er kan burgergeweld op grote schaal ontstaan, binnen de VS, hetgeen ertoe kan leiden dat het defensie-apparaat haar prioriteiten extreem dient te heroriënteren, teneinde haar thuisbases en de burgerveiligheid te garanderen’, aldus het rapport. Het rapport is opgesteld onder auspiciën van de gepensioneerde luitenant-kolonel Nathan Freir, die in het rapport er nog aan toe heeft laten voegen, dat het mogelijk noodzakelijk zou kunnen zijn, ‘doeltreffend binnenlandse weerstand’ te bieden.

In de afgelopen 5 jaar zijn er letterlijk tientallen voorbeelden geweest van onderdelen van de VS-overheid, die het plan hebben ontwikkeld om hun wapens op de Amerikaanse burger te gaan richten. Evenals dat de definitie van terrorisme is verschoven van Al Qaeda-bron naar terrorisme afkomstig uit ‘eigen land’..

Het is absoluut duidelijk dat de burgers van het eens zo grote land, dat de VS was, zich dienen gaan uitspreken over deze interne bewapening, door hun vrienden en familie te informeren. En wellicht nog belangrijker: zich dienen te wenden tot militaire en politiefunctionarissen in hun gebied, met het doel om hen te informeren en te vragen zich achter burgers op te stellen, in plaats van achter de mogelijke leiders van het land.


Bron: 2012 WantToKnow.nl/.be

Zie ook:

De komende ‘Staat van Beleg’!
De laatste zetten in het ‘Grote Spel’ om de totale wereldhegemonie!

rt

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl