Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 

bleu

Kan er wel wat veranderen?

Linsky

 

oo

Het blijft een onverklaarbaar mysterie!

Er gaat geen dag voorbij of je ziet overal op de wereld mensenmassa’s schreeuwen, juichen of  vechten. Gevangen in hun eigen waandenkbeelden, die vrijwel altijd door anderen zijn opgelegd. Door hun medestanders, hun leiders, de mensen waar zij in willen geloven of gewoonweg omdat ze volledig zijn gemanipuleerd,  geconditioneerd en geconformeerd…..

lo

In de USA schelden of juichen enorme kuddes  hun presidentskandidaten toe, terwijl in hun eigen land en ook de rest van de wereld complete chaos, anarchie en totale ondergang dreigt.

Onze overheden verkondigen elke dag weer opnieuw dat het ‘allemaal goed komt!’

Dat als we hen maar kiezen het paradijs geopend kan worden. Daarbij maakt het niet uit of hier de Westerse waarden en levensstandaard of oosterse, islamitische ideologieën bedoeld worden, allen beloven zij een betere wereld, waarin we alle mensen onderhand eens een menswaardig bestaan zullen krijgen.

De sleutelwoorden zijn zoals altijd: Vrijheid, Gelijkheid – Tolerantie – Eenheid in verscheidenheid –  multiculturele verrijking  – en ‘Wij met zijn allen!’….waarbij ik me altijd afvraag wie die ‘wij’ eigenlijk zijn.

Maar of ik nu Obama, Romney, Rutte, Merkel, Van Rompuy of de Mulla’s en de Sjeiks hoor schreeuwen, een feit blijft dat als zij werkelijk geloven in hun eigen fantasieën, zij nog krankzinniger  zijn dan de zij die hen vooraf gingen!

Het is mij echter onmogelijk te geloven dat deze lieden niet zouden weten wat ze doen. Zij bezitten de macht, de wapens en het grote geld van de wereld!

Dat alles willen zij ten koste van wat dan ook behouden!

Derhalve zijn het demagogen, leugenaars, manipulators, maar voornamelijk smerige hypocrieten, die hun burgers hypnotiseren.

po 

Huichelarij is verraad!

In een historisch geworden radiotoespraak (1936) vertelde toenmalig minister Colijn van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) (na de inval in het Rijnland door de Duitsers)  “dat Nederland rustig kon gaan slapen!” Na de conferentie van München in 1938 zwaaide de Britse premier Neville Chamberlain trots met zijn vredesverdrag boven aan de trap van het vliegtuig: “I have promises from Herr Hitler!”

 Niet veel later waren we Duitser!….Nu worden we Eurabiër!

De gewone burgers  hebben altijd intuïtief geweten wat de werkelijke stand van zaken was. Onze leiders eveneens, desondanks huichelen en liegen ze met droge ogen en verraden ze hun volk.

Hypocrisie…huichelarij, schijnheiligheid, femelarij, dissimulatie, farizeïsme, geveinsdheid, komedie, valsheid, veinzerij, bigotterie, tartufferie…..!

 ui

“Politieke correctheid is gelegaliseerde misdaad tegen de menselijkheid!”

 “Eens wanneer een regering ertoe overgaat de stem van de oppositie het zwijgen op te leggen, kan het nog maar één kant op, en dat is die van steeds repressievere maatregelen, totdat de regering zelf een bron van terreur is voor haar burgers en een land creëert waarin iedereen in angst leeft”

De lieden die het meest tussen het volk en de overheden staan zijn de mediairs, de MSM.

Daar komt de informatie vandaan, dat was vroeger zo, en nu zij volledig in handen zijn van de ware machthebbers zeker!

 Als we dus al wat wensen te veranderen, zal op de eerste plaats onze nieuwsvoorziening gezuiverd dienen te worden.

pol

Kan dat wel?

Gezien het verleden en de menselijke aard, heb ik er weinig illusies over, maar vanuit mijn optimistische inborst geloof ik nog steeds dat bij een persoonlijke benadering van het individu, de mogelijkheid aanwezig is om het individuele geweten -ziele-kern-  aan te spreken van hen die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen de burgerij voor te lichten en te waarschuwen voor de werkelijke bedoelingen van hen die pretenderen alleen het goede te doen ten bate van hun volkeren.

Natuurlijk heb ik er een hard hoofd in, maar het is mi. de enige wijze waarop we de waarheid kunnen afdwingen….door te appelleren aan de persoonlijke ethiek van hen die deze  pretenderen te onderzoeken en te kennen… de journalisten…………

Lees ook:  Tijd voor een nieuwe perceptie! 

 

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl