Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 
Een nieuwe visie op het ‘Zijn’

bleu

uyh

bl

Een nieuwe visie op het ‘Zijn’

Linsky

'De wijze zoekt wat in hem zelf zit, de dwaas zoekt daarbuiten'

Inleiding

Dit is bedoeld als aanvulling op eerdere publicaties, zoals onderaan dit artikel wordt aangegeven. In de tijd waarin ik dit soort ideeën ontwikkelde was er nog geen internet met fantastische video's die het een en ander aanschouwelijk brachten.

De snelle en progressief ontwikkelende stand van 'wetenschappelijk' inzicht noopt ons meer en meer tot het loslaten van vastgeroeste overtuigingen ten aanzien van tijd en ruimte en een herinterpretatie van vastgeroeste meningen, overtuigingen, dogma’s en paradigma’s.

Onderzoekingen en experimenten wijzen er op dat er eigenlijk maar één ‘tijd’ is waarin alles ‘tegelijkertijd’ vervat is, waarbij we feitelijk per definitie dienen te spreken van tijd/ruimte, als een complex geheel, maar met op z’n minst twee belangrijke componenten/aspecten die impliciet onlosmakelijk aan elkaar inherent zijn. Het een bestaat gewoonweg niet zonder het ander.

De artikelen die ik heb geschreven over tijd, ruimte, ‘zijn’ en Schepping, mogen niet worden beschouwd als ‘gezaghebbend’ noch op welke wijze dan ook als ‘wetenschappelijk’ worden gekwalificeerd. Het zijn enkel metaforen en gedachten-constructies, onderbouwd met argumentatie en gefundeerd op wetenschappelijke feiten.

Hierbij ben me overigens heel bewust van het feit dat het ‘totaal Bewustzijn’ nooit in een menselijk organisme kan verblijven, of welke vorm, cq expressie van de ‘Natuur’ dan ook!  Zoiets zou zijn als een accu overladen. 

Mijn artikelen in deze zijn dan ook meer bedoeld om een kader te verschaffen om het een en ander wat aanschouwelijker te maken, in de hoop dat eenieder er eigen ideeën  uit kan destilleren om de complexe Schepping van universum en ons wezen te bevatten, al is het dan ook maar op zeer bescheiden schaal.

Ik heb de wijsheid evenmin in pacht, en hoop gewoon dat zij die geïnteresseerd zijn er een handvat aan kunnen ontlenen en dat het lezers enthousiast maakt over de fantastische Schepping van het Al. Iedereen zal uiteindelijk toch voor zichzelf moeten denken.
Mijn motto is; Onderzoek alles en behoud het goede.

 

uj

Helderheid in Sfeer en Dimensie

Steeds meer mensen hebben een sterk intuïtief gevoel dat de aard van ons bestaan wel eens heel anders kan zijn dan ons door de MSM, de wetenschap en het establishment wordt voorgehouden.

Sinds de steeds snellere ontwikkeling van de Quantum-fysica  kunnen we stoeien met vele ongelooflijke en zelfs bizarre ideeën, die een geheel nieuw licht werpen op de basis van alle vormen van leven en elke existentie. De vertrouwde zekerheid dat de Schepping van zowel het Universum als de mens een kwestie was van vaste materie die toevallig op de juiste wijze was geformeerd en samengesteld, is voorgoed voorbij.

We zijn groter,… meer! Het is aantoonbaar dat we uit minimaal 7 dimensies bestaan! Niet minder, … en waarschijnlijk zelfs veel meer! Daarom zal ik proberen het enorm complexe energie-stelsel waaruit we zijn samengesteld, op simpele, maar logische wijze  te verwoorden.

Laten we ons eens verder verdiepen in wie en wat we feitelijk zijn!

 

TIJD...VOOR EEN HERNIEUWDE VISIE

 


ZERO - de 0de dimensie

 

 

 

Klik hier om de hele speellijst 1/11 automatisch te laten afspelen

ll

Bij sommige video's is de optie voor andere talen aanwezig. Voor Nederlandse ondertiteling: Klik het CC knopje aan, dan de regel “ondertiteling vertalen, beta”,  daarna de muis op “Afrikaans – Afrikaans” zetten en aanklikken, dan in de lijst met talen naar beneden scrollen naar “Nederlands”, aanklikken en dan ‘oké’!  

Met dank voor de tip aan http://www.visionair.nl/

 

ol

 

Enkel de geest die in staat is te bevatten, dat het intellect op zichzelf niets meer is dan een instrument, kan zich de vrijheid veroorloven ruimte te scheppen ten dienste van een wezenlijk creatief en vruchtbaar bestaan, waarbij het gehele universum haar wetmatige erfenis en toekomst vormt. Existerend in het volle besef dat de tijd niet verstrijkt of ons ontvlied, maar dat wij ons zelf voortbewegen door de tijd.

 

Waarlijk, wij zijn tijd-reizigers.....in een eeuwig NU!

 

eeed

bl

 

 

Gerelateerde informatie:

In 1984 heb ik getracht een postulaat te verwoorden, wat uiteindelijk resulteerde in het poneren van de ‘Singulariteit Theorie’.

In die tijd was esthetica niet primair het doel, waarbij de toenmalige mogelijkheden ook niet toereikend waren, dus aan het uiterlijk mankeert wel het een en ander. Niettemin is het  een stelling, die later door de profesoren Wheeler, Graham en Everett van het MIT (Massachusetts Institute of Technology) wel degelijk serieus is genomen, blijkens ook hun eigen idee van ‘De vele werelden’!  Middels het toenmalige hoofd van de thoretische Fysica aan de TUE (Technische Universiteit Eindhoven )


Zowel de 'Singulariteit Theorie', als de 'The ‘many-worlds’ interpretation' van Wheeler, Graham en Everett, is een postulaat van de kwantummechanica dat stelt dat er een objectieve realiteit van de universele golffunctie is, maar ontkent tevens de actualiteit van het instorten van de golffunctie. Dat impliceert dus dat alle mogelijke alternatieve geschiedenissen en toekomsten realistisch en werkelijk zijn en derhalve elk een echte 'wereld', 'sfeer' (of 'universum') vormt!

 

* De holografische matrix van het ‘Zijn’

*  Tijd,... een eeuwig NU!

* ‘Geloof,... bewijs uit het ongerijmde!’

* "Singulariteits Theorie'

 

bl

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl