Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 

bleu

S-treinkw7


“Flikker toch op!”
Linsky


Provocatie en intimidatie door ‘licht getinte’ met penning, wapen
en autochtone dhimmi vazallen

 

 

Plaats van handeling/delict, Eindhoven 13 juli 2011

5408195924_6f54fc112f

 

Teneinde de trein naar Den Helder te nemen, bevind ik me om 10.30 uur op het station te Eindhoven.

Gewoonte getrouw steek ik aldaar een sigaret aan, op de daarvoor bestemde plaats. ….. Althans, dat dacht ik.

Abusievelijk bleek ik echter te zijn uitgegaan van een onveranderde situatie, omdat ‘t de laatste keer dat ik daar was de aangewezen plek was waar het toegestaan was te lekker te roken. Iets verder zag ik drie mannen staan, in uniformen, zonder jas in blauwe hemdsmouwen. Een ‘licht getinte’ en twee blanke Nederlanders, zo te zien.

Ik heb nauwelijks twee trekjes gedaan toen die 3 man, ja, drie man op me afstormden! De ‘licht getinte’ voorop met in zijn kielzog de twee autochtone dhimmi vazallen.

Je kunt aan de buitenkant natuurlijk niet zo maar zien welk geloof iemand aanhangt. In dit geval echter was duidelijk dat de ‘licht getinte’ figuur van Arabische origine was en door de al snel komende eisen onmiskenbaar het islamitische geloof en sharia aanhing.


Big_10017600_0_225-301

 

Door de ‘licht getinte’, die woordvoerder bleek te zijn, werd me op uiterst strenge toon bevolen onmiddellijk mijn sigaret te doven, aangezien het niet was toegestaan ter plekke te roken. Verbaasd vroeg ik sinds wanneer niet en waar het dan nu wel mocht.

De ‘rookpaal’ scheen al een hele poos geleden te zijn verplaatst en ik werd verwezen naar een locatie die zich helemaal aan het andere eind van het perron bleek te bevinden. Ik zeg; ‘Nou dan doe ik dat daar wel.’ Daarop draai ik me om en zet de pas in naar de aangewezen plek.

Achter me hoor ik nog, terwijl ik het vuur van mijn peuk afknijp en het ding in mijn zak doe, het dan inmiddels overbodige bevel om mijn sigaret te doven. Op een toon overigens, die niet voor de Gestapo onder doet. Hierbij ben ik me bewust van het feit dat dit een tamelijk subjectieve omschrijving is, maar zo ervoer ik het in ieder geval.

Gezien de bijzondere reden van mijn reis had ik mezelf in een speciale toestand gebracht om rustig, kalm, sereen en contemplatief te zijn. Terwijl ik op weg was dus naar het andere eind van het perron, overdacht ik waarom ik me daar eigenlijk bevond namelijk, vanwege het ophalen van de as van mijn overleden vrouw. Met dat in gedachte vergat ik die cowboys al snel en realiseerde me ineens dat ik het perron al meer dan de helft had bewandeld. Wantrouwend blijf ik staan om te zien waar er onderhand eens een aanduiding komt dat ik daar mijn peuk kan opsteken zonder strafrechtelijke represailles.

Tweede poging

 

720368f17433e6d5d009e6689625974e.small

 

Terwijl ik om me heen kijk, zie ik tot mijn verbazing dat de drie me als bloedhonden op het spoor zitten!  De ‘licht getinte’ wil wat gaan zeggen, maar ik ben hem voor en vraag; ‘Waar is het dan?’ Hij wuift vaag naar voren en zegt dat het helemaal achteraan is. Daarop zet ik nog twee stappen naar voren om mijn weg te vervolgen, maar realiseer me dan ineens een aantal dingen tegelijk. – Het regent dat het giet. – Dat het rookverbod nogal hypocriet is, gezien er nooit wat gedaan is aan de tochtbuizen die perrons per definitie vormen, waardoor het vertoeven op dergelijke plaatsen voor de volksgezondheid niet echt bevorderlijk is. – En dat de trein er in de verte al aan komt.

Dat alles in gedachten draai ik me abrupt om en loop de drie, die nog als bloedzuigers in mijn slipstream zitten, voorbij terwijl ik wuivend met mijn armen hardop zeg; ‘Dit is krankzinnig!’ Een uiting van uiterste frustratie gezien de absurditeit van dit alles.

De ‘licht getinte’ houdt me weer staande en beveelt me om uit te leggen waarom ik zo heftig reageer…. ?! Totaal niet begrijpend waar hij het over heeft, vraag ik waar hij het over heeft. Daarop wordt het gezicht van de kerel zo strak als een masker en laat me weten; ‘Ik eis respect!’ (sic) Verbluft kijk ik hem even sprakeloos aan en zeg dat we dat in Nederland eerst moeten verdienen, maar wat het in vredesnaam met de situatie alhier te maken heeft. Dan verduidelijkt hij dat mijn ‘houding’ hem in het geheel niet aan staat en dat hij zich daardoor beledigd voelt!

Oké, daar kan ik inkomen, ik heb nu eenmaal weinig zeggenschap over andermans gevoelens dus ik maak melding van het feit dat zulks geheel wederkerig is, dat zijn ‘houding’ mij dus ook allerminst aanstaat, maar dat we het er mee zullen moeten doen. Dan eist ie nogmaals respect’! En eist weer dat ik uitleg waarom ik geagiteerd ben middels de woorden; “Waarom doet u zo?!”

Maar juist dat zal ik hem niet vertellen. Ik zeg hem dan ook dat ik hem helemaal niet gekwalificeerd acht om mijn mentale en emotionele huishouden met hem te delen. Ook vraag ik hem waar hij het recht vandaan haalt te eisen dat ik hem mijn gemoedstoestand meedeel en daar zelfs verantwoording over af leg aan hem.

Vooral omdat ik de trein en de wachtende in Den Helder niet wil missen, vervolg ik mijn weg naar de voorkant van het perron, terwijl ik na een stap of drie tot vier, met mijn rug naar hen toe dus, met mijn armen een flappende beweging maak en zeg:‘Flikker toch op!’… Retorisch, bedoelende de hele achterlijke gang van zaken, tegen mezelf uit onbegrip, frustratie en om de idiote situatie en eisen van de ‘licht getinte’ dwaas, die duidelijk aan een vorm van hoogmoed, dan wel minderwaardigheidscomplex lijkt te lijden.

Dankzij de verankerde contemplatieve toestand waarin ik mezelf heb gebracht, gelukt het mij mijn kalmte en rust te bewaren en het al weer heel snel van me af te zetten. Inmiddels ben ik weer beland op de plaats van aanvang, het begin van ’t perron, alwaar ik maar een wachtende houding aanneem, omdat de trein al heel dicht bij is.

 

Derde poging


Moslim

Wie schetst  mijn verbazing als ik na een aantal minuten rust ineens die drie marionetten weer aan zie komen met de duidelijke bedoeling me voor de derde keer lastig te vallen! De ‘licht getinte’ komt pal voor me staan, op een afstand van pakweg 30 cm. Te dicht bij dus, wat zeer bedreigend en intimiderend overkomt en de persoonlijke levenssfeer dusdanig bedreigt, dat een mens met minder beheersing ongetwijfeld actie had ondernomen teneinde aan deze ongewenste toestand een eind te maken.

En godverdomme….weer eist die ‘licht getinte’ waanzinnige RESPECT!’ (sic)
Ook wil hij weer weten waarom ik zo doe.

Dat was overigens ook een moment waarop ik werkelijk fysiek geweld overwoog, de gebeurtenissen te Amersfoort indachtig! In geen duizend jaar zal ik dit figuur de kans geven in lachen uit te barsten door hem de reden van mijn reis mede te delen!

Op mijn vraag dan; ‘Hoezo?’, weet hij niks anders dan dat ik respectloos naar hem ben en dat hij eist dat ik dat uitleg en meldt tevens dat hij mij een proces-verbaal gaat geven…!

Dan schiet ik even in de lach en vraag verbluft: ‘Waarom?’
‘Nou, wegens het beledigen van mij.’
‘Waarmee en of met welke woorden heb ik jou beledigd?’
‘Je noemde mij krankzinnig!’

Meteen voor het eerst blijkt een van de autochtone dhimmi’s ook een stem te hebben, want hij bevestigt dat.

Dan lach ik nog harder en vertel hem, dat als ze dat proces echt doorzetten hij en zijn andere Nederlandse kompaan toch twee maal meineed zullen moeten gaan plegen.

Ik weet namelijk nu al dat ik beroep op de eventuele zaak zal aantekenen. Niet begrijpend staart hij me dan aan, waarop ik hem uitleg dat ze staan te liegen dat ze barsten, omdat dat ik letterlijk zei; “Dit is krankzinnig!’ en dat zulks retorisch bedoeld is. Nog sterker, dat mag gewoon…ik kan me niet voorstellen dat er een wet is die dat verbiedt te vinden. Ook leg ik uit dat die ‘licht getinte’ geen enkele moeite heeft en zelfs opdracht (taqiyya) vanuit zijn moslimgeloof om te liegen en natuurlijk geen enkele waarde aan de Bijbel hecht. Maar dat zijzelf toch echt meineed zullen moeten plegen.

Daarop bond hij plotseling in en zei: ‘Misschien heb ik het dan niet precies goed gehoord.’
De ‘licht getinte’ neemt het woord weer en zegt: “Nou dan pak ik jou op je woorden “Flikker op”!


Hal_912298b

 

Ik zeg dan: “- Flikker toch op man- , dat mag ik gewoon zeggen hoor!” Onmiddellijk reageert ie door te melden, ‘Nu zeg je het weer!’

Zuchtend vermeld even dat het is om duidelijk te maken dat die woorden gewoon Nederlandse woorden zijn die in Van Dale staan, en door miljoenen burgers miljoenen malen per dag worden gebezigd. En niet tot hem gericht.

Ik vul aan; “Daarbij komt dat het met mijn rug naar jullie toe was, een aantal meters verderop. Hoe weet jij dan tegen wie ik het heb? Daar komt bij dat het gewoon een retorische uiting van frustratie is in het algemeen bedoeld.”

‘Nou, ik heb toch besloten jou een proces te geven, dus laat me je identiteitskaart of paspoort zien!’ De provocerende wijze waar dat op ging is gewoonweg niet te beschrijven….!

Natuurlijk eiste ik toen dat hij eerst die van hem moest laten zien en bewijzen dat hij wel bevoegd was om dat te vragen. Na enige aarzeling besloot hij dat dan maar te doen, waarbij hij zichzelf doormiddel van een vaag pasje in vuil plastic identificeerde als bijzonder opsporingsambtenaar. Nadat hij mijn personalia had genoteerd, schreef hij er van alles bij in een boekje, waarop hij zei dat ik de boete vanzelf wel thuis zou krijgen.

De trein was natuurlijk al lang tot stilstand gekomen en inmiddels werd het lawaai luider vanwege de voorbij racende koffers op wieltjes en dergelijke. Daarom moest ik mijn stem verheffen om me nog verstaanbaar te maken. Dat greep de  ‘licht getinte’ ook meteen even aan om er alsnog bij te noteren, want dat was nou ook niet bepaald respectvol om te schreeuwen tegen hem!

En heel vreemd…ineens, voor ik wist wat er gebeurde en voor ik het nodige kon vragen, waren ze weg! Ze trokken zich razendsnel terug uit de regio en waren nergens meer te bekennen.

 

Hoe en waar is deze waanzin begonnen?

Krankzinnig-het-gaan-thumb13591074

 

Duidelijk ergens na de waarschuwing dat ik daar niet mocht roken. In de manier waarop ik hem heb aangekeken, het volume van mijn stem, de intonatie,  of misschien de totale afwezigheid van mijn geest (om eerder genoemde redenen), moet ergens aanleiding zijn geweest tot de verre gaande frustratie van deze ‘lichte getinte figuur’.

Even in herinnering – De ‘licht getinte’, eiste op uiterst strenge toon om onmiddellijk mijn sigaret te doven.. Verbaasd vroeg ik alleen maar, sinds wanneer niet en waar het dan nu wel mocht.

De ‘rookpaal’ scheen al een hele poos geleden te zijn verplaatst en ik werd dus verwezen naar een locatie die zich helemaal aan het andere eind van het perron bleek te bevinden. Ik zeg afwezig; ‘Nou dan doe ik dat daar wel.’ Daarop draai ik me om en zet de pas in naar de aangewezen plek.

De rest is een vervolg van deze momenten…..!
Nu zijn mijn verstandelijke vermogens misschien wel eniger mate beperkt en ben ik wat wereldvreemd, ten aanzien van mijn contact met andere wezens op deze planeet, da’s mogelijk. Maar waaruit de belediging, dan wel het respectloze bestond, is me dus vooralsnog niet duidelijk….?

Of…was het misschien de bedoeling geweest dat ik eerst toestemming had gevraagd om het contact te mogen verbreken en daarbij eerst met mijn reet omhoog naar Mekka de grond voor zijn voeten moeten kussen, alvorens mijn weg naar de aangewezen plek te vervolgen?!

Een ding staat vast; als dit het beleid is van het geüniformeerde personeel, kunnen we de gevangenissen straks weer afdoende bevolken en zal de werkgelegenheid in die sector drastisch omhooggaan. Natuurlijk betaal ik in geen duizend jaar boetes voor dit soort krankzinnigheid, en zal uiteindelijk dus wel vastgezet worden na een korte gang van processen, aangezien ik geen geld heb voor of spendeer aan een man gelijk Moskowitz.

Och, misschien wat meer tijd om artikelen te schrijven daar dan. Per slot mag ik er toch wel op rekenen dat ik aldaar de beschikking krijg over een laptopje met internettoegang, nietwaar?

Rest mij nog eens te overdenken wat de definities zijn van de woorden, begrippen die zo’n enorme commotie blijken te kunnen veroorzaken.

 

Wat is beledigen?

"Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten.
Het ervaren van een uiting als belediging is zeer subjectief: de ‘ontvanger’ van de belediging moet dit als zodanig ervaren. Dat wil zeggen; een persoon moet zich gekrenkt voelen. Hierdoor is opzet aan de kant van de belediger niet vereist: men kan iemand onbedoeld beledigen. Men spreekt dan ook wel van een blunder of een faux pas. Anderzijds is het ook mogelijk dat de uiting bedoeld is om te beledigen, maar de persoon aan wie deze is gericht zich in het geheel niet beledigd voelt………………."

 

Justitia

 

Wat is respect?


"Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met.
Men kan respect opbrengen voor iemands opvattingen of rechten, of voor materiële zaken zoals andermans eigendom.
Zo kan men de opvattingen van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde.
Wanneer men respect voelt voor de uitzonderlijke kwaliteiten van een persoon, bijvoorbeeld voor de grote virtuositeit van een violist, dan gaat de waardering zelfs over in ontzag…………"

Nou, het is duidelijk dat de man zich inderdaad beledigd kan hebben gevoeld, maar daar voel ik me weer niet verantwoordelijk voor.

En, jawel,.. ik heb toch nog wel ergens het vertrouwen, dat onze Officieren van Justitie en Nederlandse rechters een en ander in het juiste, helder daglicht zien en in de juiste context zullen plaatsen. Zeker na de zwaar uitgediepte jurisprudentie die inmiddels is ontstaan door het proces Wilders, waardoor duidelijk is geworden wat wel en niet gezegd mag worden.

 

 

 Wel, tot zover dus de bizarre feiten.

 

Wat me opviel was dat iedereen letterlijk een behoorlijke afstand nam van het gebeuren. Men nam positie in op grote afstand om vandaar het circus te volgen. Niemand voelde behoefte een Nederlander onder vuur van een ‘licht getinte’ te hulp te komen. Pas toen ze weg waren, kwam er een aantal dames en een heer naar me toe dat me liet weten dat het goed was dat iemand de ‘waarheid’ durfde te vertellen en dat ik ‘groot gelijk’ had….?

Nog vreemder vind ik dat ik dus ook geen afschrift dan wel een bon of reçu heb gehad van dat zogenaamde verbaal…?

Mocht er eventueel helemaal geen enkel proces-verbaal of boete of wat dan ook binnen komen, is dat zeer zeker als bewijs op te vatten dat het hier inderdaad ging om een schoftige, ordinaire poging tot intimidatie van een Nederlandse burger! Of misschien een psychologische actie teneinde me met trillende knietjes tot in het oneindige  te laten wachten?

Nou, dan staat u en mij nog heel wat meer te wachten! 
Eveneens had ik nog graag willen weten van die twee autochtone dhimmi vazallen hoe het mogelijk is dat zij door zo’n ‘licht getinte’ onder gesneeuwd worden en zich als lijfeigenen gedragen. Een zeer verontrustende ontwikkeling mijns inziens.

Daar is natuurlijk ook de vraag die nu rijst; Is het überhaupt strafbaar om ‘Flikker toch op.’ te zeggen, zeker in aanmerking genomen dat dit niet naar personen maar in het algemeen wordt geuit?

Jammer genoeg had ik ook geen pen en papier om de naam van die ‘licht getinte’ te noteren, want die was nagenoeg onleesbaar en niet te onthouden voor een simpel mens als mezelf.

Ik hoop eerlijk gezegd wel dat er een verbaal zal komen, omdat de naam van de verbalisant daar dan ook op zal moeten prijken. dat geeft me dan de gelegenheid deze alhier pontificaal te publiceren! Opdat we als Nederlandse rokende brave burgers, gewaarschuwd kunnen zijn dat als dit ‘licht getint’ figuur zich in de omgeving ophoud, deze snel een slaafse, dhimmi houding aannemen en respectvol hun onderdanige reet naar mekka kunnen keren! 
Verder vraag ik me dus af in hoeverre dit beleid gaat vormen van de NS?

Images (2)

 

Ik ben 61 jaar, heb nog best een goede bos haar waar de echte wilde inmiddels wel uit zijn dacht ik. Mijn doel aldaar was niet met criminele dan wel terroristische intenties, maar om de as van mijn overleden vrouw te gaan halen om die binnenkort op een speciale plek te verstrooien. Ik reis al zo’n 15 jaar met de spoorwegen en heb nog nooit last gehad van allochtonen, autochtonen, Marokkaantjes, Turkjes of welke etnische meerderheid of minderheid dan ook.


Nu echter ben ik geïntimideerd, geprovoceerd
en bedreigd door een ‘licht getinte, met wapens, penning en kompanen. Onder de rok van Justitie kunnen zij dus voortaan doen wat ze willen en naar believen de Nederlandse bevolking terroriseren, intimideren, provoceren en bedreigen. Waarschijnlijk in de hoop dat deze zich teweer gaat stellen en er op basis van verbale agressiviteit dan wel uitgelokt lichamelijk geweld, vernederd, geslagen en gearresteerd kan worden. Per slot zijn zij beëdigd en met meer…dus hebben zij te allen tijde het gelijk aan hun kant…en het recht!

Door het bewakingspersoneel, waarvan ik in mijn naïviteit dacht dat die er juist voor mijn veiligheid is! Juist door hen ben ik in staat niet meer te reizen met het spoor.

Mijn schoonzoon die zelf bij de politie werkzaam is geweest, maar door de corruptie en misstanden aldaar niet meer aan normaal werk toekwam, vertelde me dat er waarschijnlijk op het aanklachtformulier komt te staan dat zij zich bedreigd voelden door Verbale agressie!!!”

Daar kun je namelijk alles onder laten vallen en is het niet nodig alle termen en gebruikte woorden te specificeren! Met heeft daar dus een carte blanche mee!
Vooralsnog  blijft vooral ook nog de prangende vraag, ‘Wie waren die lui?!’

Blijkbaar behoren ze niet onder hun ressort!

Volgens de NS ambtenaar van het kantoor aldaar die ik hier op heb aangesproken om een klacht te kunnen indienen, zijn het figuren waarvan eigenlijk niemand weet waar ze vandaan komen, of tot welke dienst ze nu behoren. Het is wel bekend dat het bijzondere opsporingsambtenaren zijn, maar ze vallen niet onder de spoorwegpolitie, of de NS…… ???
Een andere prangende vraag blijft namelijk ook steeds hangen; ‘Waarom werd ik naar die zo veraf gelegen plek gevolgd?! Was dat soms om me daar buiten het gehoor en zicht van de andere reizigers ‘respect’ af te dwingen? Desnoods met geweld?!’


Brieven26pn

 

Mijn verdere stappen behelzen dus een aantal brieven aan de Officier van Justitie en aan het hoofdkantoor van de NS (naar vier afdelingen natuurlijk, want anders is er kans dat ze in la 13 belanden) en eventueel de minister verantwoordelijk voor dit soort personeel. En uitzoeken wie die gasten nu eigenlijk waren en onder wiens en welk gezag ze staan!

Oké, ik weet het, er zijn ergere dingen in het leven….
Maar het is wat mij overkomt, persoonlijke betrokkenheid dus!
Ergens is het natuurlijk allemaal mijn eigen schuld! Te beschaafd, te vriendelijk en te veel accepterend! Ook ik had me als assertieve martelaar voor de burgervrijheid kunnen opwerpen, maar zoals eerder gezegd, ik zou niet op medestanders hebben kunnen rekenen! Men vormde een wijde kring en pas achteraf, toen het geüniformeerde gespuis weg was, durfde men mij aan te spreken en te vertellen dat het wel goed was dat iemand ten minste zijn mond durfde open te doen…..?

Tot slot heb ik ook overwogen dat het natuurlijk niet uitgesloten is dat mijn uiterlijk, gedrag en voorkomen als ‘terroristisch’ wordt aangemerkt.  Per slot had ik ook een rugzakje! ( om de urn in te vervoeren) Daar zijn tegenwoordig waarschijnlijk in navolging van de USA ook weer maatregelen en wetten voor. Je weet ’t niet hè? De lijst van terroristen is door de steeds ruimere definiëring die er aan wordt toegekend wel enorm gegroeid de laatste tijdAlleen in de VS al loper er daarom nu zo’n 1 miljoen rond! 

Met de talloze privacy- en burgerrechtenbeperkende maatregelen sinds 11 september 2001, toont ook onze overheid een dagelijks toenemende volstrekte minachting voor de rechten van haar burgers.

Aan mijn persoonlijke ervaring heb ik dus de zeer verontrustende en beangstigende indruk overgehouden dat het niet helemaal niet erg ver meer is dat de macht volledig wordt overgedragen aan allochtonen, zoals dat ook in Engeland al wordt afgedwongen!

Hoewel ik feitelijk niet erg bang of schrikachtig ben aangelegd en eerder een dissidenten-gen heb, moet ik bekennen dat als ik nu een uniform zie, onbewuste de neiging krijg me onzichtbaar te maken en het op een lopen te zetten. Da’s niet slim natuurlijk want dan ben je daardoor per definitie een hoogst verdacht persoon en hebben de heren alle reden om je zonder pardon in elkaar te trimmen,…zonder uitleg of aanleiding natuurlijk want dat is met de wet op terrorisme tegenwoordig helemaal niet nodig. We zijn terug in de tijd van het ‘Wilde Westen’ eerst schieten dan vragen!

Meer blauw op straat…..vooral om de burger een veiliger gevoel te schenken…..nou, dit is dus het grootste hypocriete lachertje wat je maar kunt ervaren! Door al dat geüniformeerde volk wat als ongedierte overal rondzwerft (zoals ook in de USA steeds meer voorkomt op elke straathoek) en plotseling opduikt, voel ik me juist voor het eerst van mijn 61 jarige leven, terecht compleet onveilig buiten mijn eigen woning!

Evenals in de USA is ook in nederland de politiestaat nu een voldongen feit!

 

 

Welten477

 

Flikker toch op! Kent men bij de overheid het gezegde niet:
“Een tevreden roker is geen onruststoker!”


PS:

Inmiddels is de terreur van diverse instellingen, met name het MDI eerder toegeenomen.
De arrogantie en intimidatiemethoden van die duistere club MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) begint zo langzamerhand behoorlijk de spuigaten uit te lopen.

Naast de voortdurende bekende bedreigingen van iedereen die zijn of haar ongenoegen uit tegen de voortdurende massale islamisering van ons Westen, wordt ook angst aangejaagd en wordt men zelfs voor de rechter gesleurd. Bovendien heeft die kliek nu een nieuw intimidatiewapen in de strijd geworpen;  Men mag het zelfs ook niet meer denken!

Zie: MDI VERBIED VOORTAAN GEDACHTEN!!!

 

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl