Diamental
 
 
Welkom op Linsky's Place
 

bleu

Alternative 3 – met NL ondertiteling

 

 

In juni 1977 werd er in Engeland een televisieprogramma uitgezonden dat als zo schokkend werd ervaren, dat het maar éénmaal werd uitgezonden en daarna voor altijd werd verbannen…..

Het werd geacht te gevaarlijk te zijn om door de gevestigde media te worden uitgezonden. Het wordt ook wel het meest gevaarlijke tv programma ter wereld genoemd.

Er waren in Engeland een aantal eerdere wetenschappelijke programma’s uitgezonden onder de titels: Alternative 1 en Alternative 2. De basis van de programma’s was dat wetenschappers hadden berekend dat in het begin van deze eeuw de aarde onbewoonbaar zou worden door vervuiling en dat hierdoor geweldige klimaatveranderingen zouden ontstaan. De bedoeling van deze wetenschappelijke verslagen (science reports) was om een aantal alternatieve oplossingen te presenteren. 

Alternative 1 ging over het tot ontploffing brengen van een aantal kernbommen hoog in de atmosfeer om zodoende een gat te maken waardoor vervuiling en gas in de ruimte kon verdwijnen, en andere manieren om de atmosfeer te controleren. Ondertussen hebben we te maken met geo engineering waarbij HAARP en chemtrails een grote rol spelen. Punt is dat zaken zoals die in Alternative 1 werden aangekaart, in elk geval voor een deel, zijn gebeurd. 

Alternative 2 was het plan om een bepaald  deel van de bevolking onder te brengen in ondergrondse schuilplaatsen. Dit project is ook inderdaad uitgevoerd en tot op de dag van vandaag worden er nog ondergrondse bases, opslagplaatsen en dergelijken gebouwd. 

Alternative 3 stond gepland om uitgezonden te worden als een 1 aprilgrap in 1977 (de officiële verklaring). Door omstandigheden gebeurde dit niet en werd de aflevering pas in juni uitgezonden. Maar omdat het format en de presentatoren gelijk waren aan Alternative 1 en 2 geloofde het publiek dat het echt was. De episode begon met mensen en dingen die opeens zoek waren. De strekking van het verdere verhaal is dat deze ontbrekende mensen zich bevinden in de aardse kolonies op Mars. 

Want dat is wat Alternative 3 is, een ontsnapping van een deel van de mensheid via het geheime ruimteprogramma naar Mars. Zo op het oog was Alternative 3 niet te onderscheiden van andere, eerdere afleveringen. Het is alsof je een “normale” uitzending ziet van Eén Vandaag en later vertelt iemand jou dat het een grap was. Dit creëert dan ook bij veel mensen het vermoeden dat Alternative 3 helemaal geen grap was, maar meer een foutje in de regie, want het had nooit gemaakt en uitgezonden mogen worden. 

Tevens waarschijnlijk de reden dat geen van de televisiestations nog kopieën heeft van die uitzending. Dat is op zich al heel ongebruikelijk, omdat normaal gesproken men toch nog geld verdient met uitzendrechten via andere televisiestations, in binnen- of buitenland. Een master kopie blijft altijd bestaan in de archieven. Voor wat betreft Anglia TV, de maker van de serie, heeft Alternative 3 nooit bestaan en zijn alle kopieën verdwenen. Maar gelukkig komt er dan toch altijd weer één ergens tevoorschijn.

De vraag is nu of Alternative 3 compleet science fiction was, of dat er toch wel degelijk menselijke activiteiten op Mars plaatsvinden. 

Er zijn ondertussen talloze foto’s opgedoken van het Mars oppervlak, waarop duidelijk gebouwen zijn waar te nemen. Ook eerder deze weekhebben we kunnen zien dat NASA door het knoeien met foto’s dingen op Mars probeert te verbergen. Volgens de ex NASA medewerker en onderzoeker Richard Hoagland heeft men gebruik gemaakt van de al bestaande bouwwerken op Mars uit lang vervlogen tijden en heeft men deze door modernisering en aanpassingen weer bruikbaar gemaakt. Ook stelt Hoagland dat Fobos, de maan van Mars, niets meer is dan een soort bevoorradingsstation en dat deze “maan” hol is van binnen. 

Er is een ander belangrijk aspect wat ook in Alternative 3 aan de orde komt en dat is mensen die verdwijnen. In dit geval wetenschappers. Hier kunnen hele boeken over worden gevuld; biologen, genetici, fysici, computerspecialisten, de lijst is eindeloos. Deze mensen verdwijnen, worden “vermoord” of plegen “zelfmoord”, terwijl ze misschien in werkelijkheid druk aan het werk zijn in één van de bases op Mars. 

Op die manier zijn in de periode 1980-1992 alleen al 25 zeer hoog opgeleide en getrainde wetenschappers die werkten aan het SDI Initiatief (Strategic Defense Initiative) ofwel “vermoord” of “gezelfmoord”. Het SDI project was onderdeel van het bedrijf Marconi, een dochteronderneming van General Electric, en heeft 50.000 mensen in dienst.


Alleen al in de Verenigde Staten verdwijnen jaarlijks 800.000 kinderen, waarvan een aantal uit te leggen, maar dan blijven er nog 500.000 over waarvoor geen verklaring is. 


Waarom verdwijnen er zoveel mensen? Wat is de reden voor Alternative 3? Klimaatverandering? Een andere catastrofale ramp? Niemand weet het met echte zekerheid. In het programma zelf wordt klimaatverandering genoemd. Het zal ongetwijfeld een rol spelen, maar met al de ondergrondse faciliteiten en gigantische voedselvoorraden moet er haast ook nog iets anders spelen. 
Zowel de remote viewers als het Webbot Project zien een vage toekomst na 2012. Daarna is ineens weer alles terug. Dit zou kunnen wijzen op een plotselinge en heftige gebeurtenis die de wereld door elkaar schudt. 

Hoe dan ook, de elite bereidt zich op iets voor. Dan zou misschien een langdurige vakantie op Mars weleens onderdeel van die plannen kunnen zijn. 
Om zelf te zien waar alles oorspronkelijk vandaan komt, is hier de originele uitzending uit 1977 van Altenative 3
Tekst Niburu.co

 

z

 

 

dia
Copyright en webdesign: diamental.nl