Dermatomyositis
Logo van hart4elkaar
Troostgeschenk - wanneer woorden tekort schieten
houten speelgoed al vanaf 1 euro
 
Dermatomyositis.nl

Lijst met medische termen

Op zoek naar relevante informatie over (J)Dermatomyositis stuit ik soms op de meest onbegrijpelijke (meestal medische) termen/woorden. Ik heb de verklaring van die woorden opgezocht en in onderstaande lijst op alfabetische volgorde bijeengevoegd. De verklaringen staan in dit geval dan ook in relatie tot (J)DM. De lijst is onvolledig en absoluut niet bedoeld om de taak van de apotheek of dokter over te nemen.

Activiteit - in relatie tot Dermatomyositis een begrip om de heftigheid van het ziekteproces aan te geven.
Acuut - snel verlopend of plotseling beginnend
Adenopathie - ziekte van klierweefsel
Anamnese - (letterlijk: herinnering) voorgeschiedenis van een ziekte; wat de patiënt aan de arts kan vertellen over onder andere het ontstaan van zijn ziekte en zijn eventuele voorgaande ziekten
Aantagonisten - tegenwerkers
Artritis - gewrichtsontsteking


Bindweefsel - ook steunweefsel genoemd, hecht alle onderdelen van het lichaam aan elkaar.


Calcinosis - het voorkomen van neerslag van calcium in organen en weefsels op verschillende plaatsen in het lichaam
Contractuur - blijvende samentrekking, schrompeling of verkorting van weefsels, waardoor verkromming ontstaat door dwangstand van één of meer gewrichten
Cytostaticum - geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt; wordt onder andere toegepast bij de behandeling van kanker. Ook wel chemo genoemd.


Dysfagie - moeilijk kunnen slikken, stoornis in het slikken
Dysfonie - stoornis in de stemvorming


Empirie - ondervinding als bron van kennis


Faryngeaal - met betrekking tot de keel
Fascie - peesblad, peesvlies dat de spieren bedekt
Fibrose - toename van bindweefsel in een orgaan.


Glucosemetabolisme - het proces waarbij cellen glucose of suiker in energie omzetten
Gottron papel
- rode vlekken op de knokkels van de vingers


Hepatomegalie - vergroting van de lever


Idiopathisch - (van aandoeningen) een onbekende oorzaak hebbend
Immunosuppressivum – afweeronderdrukker
Inflammatoir - van de aard van, betr. hebbend op een ontsteking
Invasief onderzoek - onderzoek met instrumenten waarbij in de de huid of slijmvliezen wordt binnengedrongen, bijvoorbeeld onderzoek naar de bloedvaten of spieren
Ischemie - zuurstoftekort in een bepaald deel van het lichaam doordat de bloedtoevoer verminderd is


Juveniel - jeugdig, tot de jeugd behorend


Lymfocyt - witte bloedcel, deze cellen circuleren door het lichaam en spelen een grote rol in de afweer tegen ziekten


Musculus gluteus - bilspier


Necrose - afsterving van weefsel
Nefrotoxiciteit - vergiftiging van de nieren
Noduli
- knobbeltjes


Oedeem - toename van de hoeveelheid vocht rondom de lichaamscellen, waardoor zwelling van weefsels en organen optreedt.


Papel - knobbeltje of een iets verheven verdikking van de huid bij sommige huidaandoeningen
Parameter - variabele waaraan voor een bepaald doel een willekeurige waarde wordt toegekend
Pathologie - ziekteleer, wetenschap der ziekten
Perifeer - aan de buitenzijde, in tegenstelling tot centraal
Perivasculair - zich rondom de bloedvaten bevindend
Proximaal - bij het midden gelegen


Recidiveren - zich opnieuw vertonen (van een schijnbaar genezen ziekte)
Remissie - (tijdelijke) vermindering van de ziekteverschijnselen


Schade - Men spreekt van schade in geval van onomkeerbare structuurveranderingen
sCK (serum creatine kinase) - enzym dat een rol speelt in de energievoorziening van de spier.
Serum (sera) - deel van het bloed dat overblijft nadat alle cellen en eiwitten zijn verwijderd die een rol spelen in de bloedstolling
Spierafbraak - zie sCK


Systeemziekte - Deze naam duidt op het feit dat de ontstekingen in het hele lichaam voorkomen.


Teleangiëctasieën - blijvende verwijding van bloed- of lymfevaatjesvlak onder het oppervlak van de huid. Ook wel bekend onder de naam couperose.
Terugval/relaps - Opnieuw optreden of opnieuw toenemen van ziekteactiviteit na een periode van ontbrekende of verminderde activiteit.


Ulcera - meervoud van ulcus
Ulcus - oppervlaktedefect dat is ontstaan door verval van weefsel. Het heeft een geringe neiging tot genezing. Zweren kunnen worden veroorzaakt door onder andere infectie van wonden, plaatselijke voedingsstoornissen, belemmerde bloedsomloop, algemene infectieziekten


Vasculopathie - afwijkingen aan het (bloed)vat
Vasculitis - ontsteking van de bloedvaten, wat kan leiden tot een stoornis in de doorbloeding van het weefsel rondom het ontstoken bloedvat


 
dematomyositis
Actie rode neuzen opzetten
Ronald McDonald Kinderfonds
Stichting doe een wens
CliniClowns
Album printer-uw leukste foto's in een album
Je favoriete foto op canvas
Maak je eigen kaarten met kaartje2go
 

Deze site is onderdeel van diamental.nl