De voorspellingen van de profeet Malachias {† 1094-1148}

Linsky


 
 
   

Paus Benedictus XVI

Deze voorspellingen over WO III vond ik op een printje op de straat.

Natuurlijk had ik al eerder over deze profeet gehoord en mijn belangstelling was hiermee dus wel gewekt. Na het nodige speurwerk op internet kwam ik wat sites tegen die zich bezig hielden met Malachias en onderhavige stuf. Gezien de huidige ontwikkelingen in onze wereld lijken de oude Voorspellingen en Profetieën steeds actueler te worden. De huidige paus zou volgens de Profetieën de voorlaatse zijn die de Heilige Stoel van Petrus bezet.

Voor zover mijn eigen onderzoek in het verleden heeft uitgewezen, blijkt er maar bar weinig echt bekend te zijn van Malchias. Ik heb toen begrepen dat er in het Vaticaan (uiteraard) zich alle originele documenten bevinden betreffende Malachias en dat de belangrijksten natuurlijk niet bestemd zijn voor allemans ogen. Dat heeft me altijd al gestoord en ik was dan ook blij met een uittreksel van de derde boodschap van Fatima, wat al heel erg lang geleden onder de katholieke geestelijkheid (kloosters, paters, priesters en dergelijke) wedr verspreid, door hun overkoepelende organen. Onderaan dit blad is een link naar het betreffende artikel.


De Laatste Zegels, Profetieën over de komst van het 1000 Jarige Rijk.

Dit artikel betreft een samenvatting van het boek “De Laatste Zegels”, geschreven door Melito San Miguel, gepubliceerd door uitgeverij Romero in Antwerpen. Het boek is geundeerd op profetieën, welke na de komst van Christus zijn opgeschreven door profeten en overgeleverd aan de generaties na hen. Door meerdere profetieën naast elkaar te leggen, ontstaan er meerdere dwarsverbanden waardoor de ene profetie de zwarte vlek van de andere profetie kan invullen. Hierdoor kan de wereld een schrikbarend beeld over de toekomst achterhalen, een toekomst die, zo de profeten beweren, naar ONZE tijd verwijst.

Met “De Zegels” verwijst de schrijver naar het bijbelse proces, waarbij ieder zegel geopend zal worden door de hemelse engel. Op dit moment leven wij aan het eind van het 5e zegel. Globaal kan men zeggen, dat de periode na WO III, het zesde zegel zal zijn, en het zevende, laatste zegel, van de periode van de Antichrist zijn. Na het zevende zegel zal al het kwaad uit de wereld gezuiverd zijn, en zal het Duizendjarige Hemelse Rijk, op aarde gevestigd worden. Een periode waar wij gelukkig niet ver van af zijn. Velen beweren dat dit zal beginnen in 2033, maar uiteraard is het genoemde jaar een indicatie.

Wat moet er allemaal gebeuren wil dit Duizendjarige Rijk bereikt worden? Het zal niemand verbazen dat wij in roerige tijden leven, waarin sociaal, economisch, politiek en geologisch, enorm veel dingen aan het veranderen zijn. De voortekenen van een wereld waarin de huidige normen en waarden verworpen worden…maar de nieuwe waarden (de zuiverheden) nog onvoldoende draagvlak vinden. Het boek “De Laatste Zegels” schetst een mogelijk beeld van de zeer nabije toekomst die u en ik zullen meemaken….

Waarom geven de profeten ons dit doemscenario? Niet om ons bang te maken, maar meer om ons informatie en kennis te geven zodat wij ons mentaal zullen kunnen wapenen tegen het kwaad dat ons de zwarte diepte mee zal willen intrekken. Daar waar wij als mensen ook kunnen volharden in het goede, en met goede wil een betere toekomst kunnen bereiken. Immers, volgens de profeten zal God of Allah vanzelf ons van het Kwaad zuiveren, waarin de goeden en de welwillenden zullen moeten volhouden tot het onheil zal zijn gepasseerd.

De auteur heeft een neutraal, subjectief standpunt, over onze nabije toekomst. Wanneer een bewering gedaan zal worden, is deze gebaseerd op wat de PROFETEN ons proberen duidelijk te maken. Aan u om te bepalen of u zich in deze visie kunt vinden, of dat u dit verwerpt. Gelukkig mag u uw eigen keuzes maken, oordeelt u daarom vooral zelf, vanuit uw binnenste.

Waar willen de profeten ons dan voor waarschuwen?

Alle profeten zijn het er in dit boek over eens dat er een scheuring in de katholieke kerk zal komen. Wanneer? Profeten noemen de opvolging van de Paus. Volgens profeet Malachias zullen 111 Pausen komen, Paus Johannes Paulus II is de 109e Paus. Deze scheuring zal door de vrijmetselaars (de Illumnati) gerealiseerd worden. Bij de komende Paus verkiezingen van 18 april 2005 beweren de profeten dat een Paus gekozen zal worden, die niet als zodanig herkend zal worden.

Dit zal een jonge Paus zijn van Franse afkomst, de zovaak genoemde Glorende Olijf. Echter, omwille van de wens van de vrijmetselaars om de macht in het Vaticaan te verkrijgen, zullen zij deze gekozen Paus (de Franse Paus) gevangen zetten, en een eigen Antipaus naar voren schuiven. De profeten willen ons mededelen dat, wanneer er na 18 April 2005 het Habemus Papam wordt geroepen en men de Paus zal tonen, dit de Antipaus zal zijn!!! Spoedig zal naar voren komen dat men de boel gemanipuleerd heeft…maar dan zal het te laat zijn voor ons.

De echte Paus zal tijdelijk in het geheim gevangen gezet worden !

Deze paus zal de normen en waarden van de kerk op de helling zetten en sturen op goddeloosheid en manipulatie. Met tweestrijd in Europa op religieus gebied als gevolg

Vervolgens waarschuwen de profeten dat de komende tijd gepaard zal gaan met economische crisis en een gigantische Beurscrach, die de hele Westerse wereld zal ontwrichten. Sociale onlusten, werkeloosheid en politiek conflicten als gevolg. De Antipaus zal bijdragen aan de verzwakking van de Europese moraal, en Europa moreel, financieel, militair, economisch en religieus in tweestrijd brengen. De vrijmetselaars (de Illumnati) die zelf de macht wensen op te eisen op een Wereldorde die door hen zal worden bestuurd, zullen achtereenvolgens in onze zeer nabije toekomst Revoluties ontketenen in achtereenvolgens Frankrijk, Italie, Spanje en Engeland. Deze volgorde beweren de profeten. Met bloed en nog meer tweestrijd als doel.

Inmiddels zal men vernemen dat de paus niet de gekozen Paus zal zijn. De nieuwe Paus, de Glorende Olijf, zal door aanhangers van de Kerk, bevrijd worden uit de kerkers van het Vaticaan en naar veiliger oorden gebracht worden. Hij zal vergezeld worden door een klein aantal kardinalen die in hem de oprechte, door God gekozen jonge Franse Paus, zullen zien.

Ongetwijfeld zal men de bevrijdde paus ( u zult deze zelf al kunnen herkennen op basis van de lijst van de kardinalen die over 2 weken zullen stemmen over de nieuwe Paus) willen herbergen in zijn moederland, Frankrijk. Men beweert, dat omdat de nieuwe Paus door profeet Malachias metaforisch gezien wordt als de Glorende Olijf, mogelijk een getinte huidskleur, of passende achtergrond, zal hebben.

Van oudsher noemt men Frankrijk al de oudste dochter van de Katholieke Kerk. Dit omdat Koning Clovis (in de 5e eeuw) door aanroeping van de God van zijn (christelijke) vrouw, de overwinning behaald heeft. Als belofte heeft Clovis heel Europa christelijk gemaakt, het is hierdoor dat sinds de 5e eeuw Europa Christelijk is geworden. Nazaten van het Franse Koningshuis monden uiteindelijk uit bij het geslacht Bourbon.

Profeten maken duidelijk dat het laatste Franse Koningshuis, de Bourbon, welke in 1789 afgezet zijn door de revolutie, in wezen als hoeders van de Christelijke Kerk, voor Europa aangesteld zijn. Lodwijk XVI, onthoofd op het schavot, was de laatste Koning van Frankrijk, alvorens de vrijmetselaars in 1789 de monarchie op illegale wijze afschafte en de republiek instelden. Sindsdien verkeert Frankrijk in een illegale status van de republiek. Zijn zoon, Lodewij XVII, is ten tijde van de Revolutie, door de Monarchisten bevrijd uit het gevangeniscomplex Le Temple, ontzet, en via omwegen is zijn nageslacht op dit moment (anno 2005) woonachtig in Canada. De lijn van het Franse Koningshuis, is dus wel degelijk doorgezet …..aldus de profetieën. En er zal nog een Koning uit voort komen !

De profeten voorspellen een escalatie van conflicten, die uiteindelijk zullen uitmonden in een nucleaire oorlog van niet eerder geziene omvang. Een oorlog tussen Rusland en China, een oorlog tussen de VS en het midden Oosten, een oorlog tussen Europa en de Arabieren, de geofysiche ineenstorting van Amerika, een oorlog tussen China enerzijds, en de opeengepakte strijdende legers van Europa, Rusland en de Arabieren op Duits/Tsjechische grondgebied anderzijds….zijn allen voorspeld….tegelijkertijd geschiedend.

De profeten beweren dat na WOIII maar liefst 2/3 van de wereldbevolking zal zijn overleden, deze zal tussen 6 weken en 3 maanden duren, en in september of oktober van jaar 200x afgelopen zijn. De profeten beweren dat de aarde 180 graden zal kantelen, of dat wij geraakt zullen worden door een meteoriet of zonneuitbarsting, die binnen 3 dagen een einde zullen maken aan het leed en het strijden. Mogelijk zal planeet Niburu een groot aandeel in de aardse geofysiche veranderingen voor haar rekening nemen.

Het zal zo zijn, dat na WOIII, de wereld gezuiverd zal zijn van de vrijmetselaars, en dat de weg vrij zal zijn voor de nieuwe Paus om de wereld terug te brengen tot de Katholieke Kerk, in de meest basale, oprechte en gezuiverde vorm. Deze Paus zal gesteund worden door een groot leger, die hem zal steunen om de wereld weer te ordenen.

Deze Paus zal volgens de profeten gesteund worden door een Franse Koning, die ‘van verre’ zal komen. Het is heel goed mogelijk dat een afstammeling van de Bourbon-familie, samen met de geallieerden (de Canadezen), ten tijde van WOIII zal landen aan de kust van Bretagne. Frankrijk, dat door zal hebben dat haar regering het eigen land te gronde zal proberen te richten, zal de hoop in de republiek opgeven en terug wensen te gaan naar de Monarchie. Het Franse volk zal de Bourbon prins, die voet op Frans grondgebied zal zetten en zijn land zal willen redden van de ondergang, weer herkennen en hem kronen als koning van Frankrijk. Over korte tijd, maar pas NA de komende Franse Revolutie, zal Frankrijk de Monarchie dus weer instellen. Dit zal het teken zijn tot beter tijden voor Frankrijk en de wereld.

De Nieuwe, Franse Jonge Paus, zal de hulp van de koning (die de profeten omschrijven als de Grote Monarch) vragen en zal door het Frans/Canadese Leger op de troon in het Vaticaan gezet worden. Tegelijkertijd zullen alle Europese landen door de paus en de Grote Monarch bevrijd worden van de Russen, Chinezen en Arabieren. Voor zover deze nog aanwezig zullen zijn na de cataclysmen die ons in de nabije toekomst te wachten staan.

De Heilige Stoel zal door de Monarch in Israel gezet worden en vandaar uit zal men Europa regeren, en de wereld zal tot een geloof gesmeed worden. Het boek “ De Laatste Zegels” gaat met name over het Zesde Zegel, dus tot aan de komst van de Antichrist. Wanneer het Beest uit de Aarde zal komen, de Grote Monarch zal overlijden door een aardbeving, zal een machtsvacuum ontstaan die de weg vrijmaken voor de 3 ½ jaar terreur van de Antichrist.
Hierover is nog niet veel geschreven, ongetwijfeld zal in de nabije toekomst hier meer over geschreven gaan worden.

Men doet er verstandig aan, dat wanneer deze profetieën uit lijken te komen, met zich op passende wijze zal voorbereiden. Voldoende water en voedsel zal men nodig hebben om in een van de duisterste momenten van de aardse geschiedenis te kunnen overleven. Het opmerkelijke is dat de profeten voorspellen dat de periode van onrust, dus van onlusten, revoluties, WOIII en de 3 dagen duisternis, net iets meer dan 1 jaar zal duren.

Onze roerige komende periode zal dus kort, maar zeer hevig zijn.


 
 

Zie voor meer informatie de volgende links:

 

Download hier het boek van Peter Bander in pdf: Profetieën van Malachias

Download hier pdf: pdf Profetie

 

Wikipedia

Derde Boodschap van Fatima

Het MIDDEN-OOSTEN in de profetieën

Malachias,
op een schilderij van de
Duccio di Buoninsegna
.
 

Terug