De laatste uren van het oude zonlicht

 

Oproep tot persoonlijke en mondiale transformatie
.... Thom Hartmann


Uitg. 2004 Ankh-Hermes, ISBN 90 202 08337 5

Boekrecensie door W.M.F. Leuver

Boek bestellen? Klik hier....

 


 
 

"Voordat je je opmaakt de wereld te verbeteren,
Ga eerst eens drie keer je eigen huis rond."

En als je dan toch in je eigen huis bezig bent.........,
trek dan even tijd uit om het boek van Thom Hartmann te lezen

Het is verfrissend te zien dat Thom Hartmann in zijn boek "De laatste uren van het oude zonlicht" kiest voor een heel andere benadering van wat men gewoonlijk aantreft in (zelf)hulpboeken. Thom rekent af met het "iets zal ons wel redden" geloof en legt ons uit dat het denken dat "iets ons wel zal redden" niet de oplossing is, maar juist aan de wortel van onze problemen ligt.

Thom vindt het belangrijk dat de mensen hun spiritualiteit en eigen kracht terugvinden en dat ze zullen beseffen dat de grote omwenteling niet moet komen vanuit de hoek van de technologie, economie, overheidsbeleid, messiassen of nieuwe religies en/of sekten. Hij stelt zelfs dat de meeste van onze religieuze, politieke en economische instellingen heersers zijn en dat deze moeten veranderen om te voorkomen dat ze ONS vernietigen. De planeet zal met, of zonder ons toch wel voortbestaan.

Een groot deel van het boek is gewijd aan het uitleggen en beschrijven van de verschillen in wereldbeeld en gedrag tussen oude en jonge culturen in ruime zin. Hij zet macht, overheersing (van de natuur), productiviteit en privé-bezit lijnrecht tegenover samenwerken en waarde hechten aan de gemeenschap. Hij ziet de politiek (van dominantie, oorlogvoering en verovering) als een terrein waar de botsingen tussen de wereldbeelden het hevigst is - en invloed heeft op ons dagelijks leven - en neemt deze daarom in zijn boek ook onder de loep. Daarnaast toont hij aan hoe onze cultuur, die gebaseerd is op een manier van denken die het resultaat is van een overheersende groep binnen de mensheid, verantwoordelijk is voor onze huidige problemen.

Toch is het boek van Thom Hartmann geen oproep tot revolutie of anarchie. Ook wil hij niet doen alsof het leven in stamverband een utopisch ideaal vertegenwoordigt, noch pleit hij voor een terugkeer naar het leven in stamverband of de vernietiging van wat we de moderne beschaving noemen. Wél vindt hij dat we ons bewust moeten worden van de koude en heldere werkelijkheid van de situatie die we in onze wereld hebben geschapen, en de redenen waarom de situatie is zoals ze is.

Thom Hartmann neemt ons in zijn boek mee op een reis door de tijd, waarbij hij op heldere en begrijpelijke wijze laat zien hoe slecht we er voor staan, hoe rampzalig het kan worden en hoe we in deze crisis in de geschiedenis van de wereld en de menselijke soort zijn terechtgekomen. Toch is de toon van dit boek niet pessimistisch, want Thom heeft een vast vertrouwen in het diepe verlangen naar herstel, dat bij de mensheid ingebakken is en waarin de hoop gelegen is dat we de juiste veranderingen door zullen voeren, welke bepalend zijn voor onze toekomst als soort.

Thom Hartmann, een internationaal bekend publicist die over de hele wereld lezingen geeft over ecologie, spiritualiteit en de globalisering van de economie, laat ons in zijn boek zien dat we leven in een wereld van botsende werkelijkheden, waarin ons denken maakt dat we de werkelijkheid anders kunnen ervaren dan onze medemens. Door het verschil in denken tussen de oude en jongere culturen uit te leggen, en ons een andere manier van denken te presenteren, probeert Thom ons te helpen te komen tot een zekere mate van inzicht en begrip.

Hoewel Thom ruiterlijk toegeeft dat hij niet weet hoe de toekomst er uit ziet, beseft hij dat werkelijke en blijvende oplossingen er alleen komen als een voldoende groot aantal mensen de wereld gaat zien zoals dat in de oude culturen gewoon is. Hij reikt als oplossing iets aan waarvan veel mensen misschien denken dat het helemaal geen oplossing kan zijn: verander onze cultuur, begin bij jezelf. Door opvattingen en gedragswijzen te heroverwegen, en dan je manier van leven in te richten naar dit inzicht.

Hij toont ons dat we in de culturele fundamenten van onze voorouders oude sleutels kunnen vinden tot kennis over een duurzame en leefbare toekomst, zodat we de menselijk soort en (althans een deel van) de planeet kunnen behouden. Omdat onze voorouders geloofden dat menselijke en natuurlijke systemen niet losstaan van elkaar maar juist in elkaar doordringen en van elkaar afhankelijk zijn, ontwikkelden ze culturele, religieuze en economische systemen waardoor de overvloed van hun natuurlijke milieu intact bleef en beschikbaar bleef voor generaties nakomelingen. In de werkelijkheid en ervaring van het gezichtspunt van oude culturen, een met het leven verbonden wereldbeeld, vinden we een leven met een rijke en diepe wijsheid, liefde en de heel werkelijke ervaring van de aanwezigheid van het heilige in alle dingen een alle mensen. Een wereld die werkt voor elk levend wezen.

Dit wereldbeeld kan ons helpen een geestelijke kracht te verkrijgen; de vastheid en werkelijkheid van geest die in stamverband levende mensen duizenden jaren gekend en gebruikt hebben. Geestkracht als krachtbron, wat de basis kan zijn bij het herdefinieren van de toekomst van de aarde omdat we, als we geaard worden in het heden, het vermogen krijgen om dingen te veranderen. We kunnen de wereld veranderen, door onszelf te veranderen. Door de manier waarop we denken, leven en ieder moment ervaren te veranderen. Niet zo vreemd, want goed beschouwd is dit altijd de diepste boodschap geweest van elke religie.

Op het eerste gezicht lijkt het boek van Thom Hartmann "zware kost". Hoewel wij al door een toegezonden boekbespreking op het belang van dit boek waren gewezen, zou ik zonder toezending van een recensie-exemplaar niet zijn overgegaan zijn tot het lezen er van, vooral omdat ik zo'n beetje mijn buik vol heb van allerlei boeken en artikelen over het "redden van de wereld", waarbij de superioriteit van de mens voorop staat. Thom Hartman legt echter de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort; bij het individu.

Het boek is verhelderen en inspirerend en biedt ons hoopvolle vooruitzichten voor een betere toekomst, voor ons én onze kinderen.

Zie ook de site: http://thomhartmann.com/

 
Hoewel ik het boek als uiterst positief ervaarde, moet me echter wel van het hart dat ik, naast de taal- of zetfouten, het als irritant ervaarde dat de vertaler zich permiteerde opmerkingen toe te voegen die duidelijk te maken hebben met een persoonlijke beleving, i.p.v. noodzakelijke toelichtingen. Toch hoop ik dat het lezen van de recensie aanleiding zal zijn voor een groot aantal mensen om over te gaan tot het lezen van dit boek.

 
 

Terug