Het UFO-experiment
Helmut & Marion Lammer

Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen,
biochips en futuristisch wapentuig

 
 

Bijzonder goed boek op een nieuw fundament van logica, waardoor een verhelderend licht geworpen wordt op een groot aantal feiten inzake het UFO en ontvoerings verschijnsel. Het is duidelijk dat de schrijvers hun huiswerk meer dan goed hebben gedaan waarbij ze er in zijn geslaagd om orde en duidelijkheid te scheppen in een chaos van feiten, verzinsels en fantastische theoriën. De programma's voor mind-controle, bewustzijns-beheersing, manipulatie en wat dies meer zij, blijken al heel erg lang in gebruik en de technieken daarvoor zijn in inmiddels aanzienlijk geperfectioneerd. Gezien de schrikbarende vormen die het hele verschijnsel heeft aangenomen, mogen we dankbaar zijn voor een boek als dit. Door de nieuwe criteria die de schrijvers hebben opgesteld, is er nu heel wat meer duidelijkheid in deze kwesties en kunnen we aan de hand daarvan bepalen voor welke escapades de mens verantwoordelijk is en voor wat op rekening komt van de aliens.

Het UFO-experiment ... Helmut & Marion Lammer
Uitg. 1998. Tirion, Baarn. ISBN: 90 5121 781 1 - NUGI: 814

 

 
 

Terug naar Menu