De Protocollen van de Wijzen van Sion Ontsluierd
Oproep tot persoonlijk inzicht
.... Robin de Ruiter
Uitg. Mayra Pubications , ISBN: 90 801623 7 X

http://www.mayrapublications.nl

Boekrecensie door H.T. de Kroon

Bestellen? Klik hier

 

"Voordat je je opmaakt de wereld te verbeteren,
Ga eerst eens drie keer je eigen huis rond."

En als je dan toch in je eigen huis bezig bent.........,
trek dan even tijd uit om het boek van -Robiun de Ruiter- te lezen

“De Protocollen van de Wijzen van Sion”

 

Eindelijk in het Nederlands!
Een boek wat onontbeerlijk blijkt voor ieder die geïnteresseerd is in wat er gebeurd in de wereld en vooral waarom.

Voor de lezers die overtuigd zijn in de goede bedoelingen van ‘Vadertje Staat’, is een waarschuwing wel op zijn plaats! Dit boek is werkelijk schokkend. Het geeft een totaal ander beeld van de achtergronden die leiden en hebben geleid tot veel politieke beslissingen en terroristische acties, dan wat ons door mainstream media wordt voorgeschoteld.

In woorden van de schijver zelf; "

Het boek gaat van meet af aan ervan uit dat de "Protocollen" absoluut niet door Joden zouden zijn geschreven, en ook niet over een "Joodse samenzwering" gaan, maar in weze een weergave zijn van een plan dat door de "Illuminaten" is bedacht. Door stelselmatig ervan uit te gaan dat de Protocollen niet een Joods werk zijn, wordt bereikt dat het bespreken van dit werk los wordt gemaakt van diverse anti-joodse propaganda zoals die van de Nazi's, en andere disinformatie waar de westerse wereld nadien aan is blootgesteld, die de Protocollen als een puur verzinsel heeft gebrandmerkt. Door het werk te herleiden naar de Orde der Illuminaten wordt eindelijk duidelijk waar het in dit werk wezenlijk om gaat. Daardoor wordt het mogelijk de "Protocollen" in een nieuw daglicht te stellen, en propaganda te scheiden van puur feiten onderzoek."

Het mag duidelijk zijn dat er enorme veranderingen gaande zijn op maatschappelijk, economisch, justitieel en politiek niveau. Veranderingen die het leefklimaat en vrijheid  van de mensheid in het algemeen en in het bijzonder steeds meer aantasten en beperken.

Met “De Protocollen van de Wijzen van Sion” geeft Robin de Ruiter ons inzicht van de verborgen machten achter de schermen. Echter wel machten die momenteel steeds vaker naar voren en in de openbaarheid treden.

Of de Protocollen nu echt zijn of niet, of ze nu bedoeld zijn als satire, persiflage of een werkelijke doelstelling weergeven van de verborgen leiders, feit is dat alles wat er in beschreven staat ook daadwerkelijk allemaal al is gebeurd en nu nog plaats vind!

Dit boek behoort tot de meest controversiële literatuur, waarvan iedereen kennis dient te nemen, die wezenlijk bezorgd is om het welzijn van de mensheid en de algemene vrijheid die we altijd als vanzelfsprekend hebben beschouwd.

Ook de ‘insiders’ die al redelijk geïnformeerd waren in deze materie, zullen moeten erkennen dat Robin wel heel erg goed zijn huiswerk heeft gedaan en zeer beslagen ten ijs komt, met overtuigende bronnen en een duidelijke eindconclusie.

De lezer gaat middels een meeslepend en schokkend betoog door de eeuwen van geschiedenis en gebeurtenissen die steeds onophoudelijk ten doel hadden om een Nieuwe Wereld Orde te scheppen. Daarbij werd en wordt op geen enkele wijze scrupule of ethiek in overweging genomen.

Op duidelijke wijze wordt het ontstaan van de protocollen beschreven, evenals de bedoelingen daarvan; totale controle over alle mensen en de gehele wereld en de boosaardige samenzweringen die daar aan ten grondslag lagen alsmede de onmenselijke methoden om die doelstelling te verwezenlijken.
We nemen kennis van de eigenlijke opzet en waarden van organisaties als; de Navo, de Verenigde Naties, de Wereld Banken en Zion.
 Met ontzetting beginnen we te iets begrijpen van de wijze waarop het ‘Wereld Leger’ zijn positie inneemt en consolideert teneinde zijn werkelijke taak te vervullen.

Kortom, een zeer boeiend verhaal over de Illuminatie, verdwenen goud voorraden, de verschillende geheime diensten en de verborgen ‘echte historie’ achter dit alles.

Wat bij dit alles opvalt, is dat elke vorm van geweten schijnt te ontbreken bij de lieden achter deze al eeuwen durende conspiracy’s, die ten doel hebben de mensheid als totaal onder controle te brengen. Daardoor we ons af zouden kunnen vragen of we hier wel met ‘mensen’ te maken hebben.
In ieder geval is dit een boek een absolute must voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het “echte nieuws’.

Wij verheugen ons op het "Echte Grote Werk' wat in aantocht is, want de eerste boeken waren maar een voorzetje tot het eigenlijke doel!

Zie hier voor meer informatie over deze opmerkelijke persoon

Terug naar Menu