Het Joegoslavië tribunaal:
"De vermoorde onschuld van Slobodan Miloševi
ć"
Wie vermoorde Slobodan Milošević en ... waarom? &
.... Robin de Ruiter

Uitg. Mayra Pubications , ISBN: 90 801623-5-3
http://www.mayrapublications.nl

Boekrecensie door H.T. de Kroon

Bestellen? Klik hier

 

"Voordat je je opmaakt de wereld te verbeteren,
Ga eerst eens drie keer je eigen huis rond."

En als je dan toch in je eigen huis bezig bent.........,
trek dan even tijd uit om het boek van -Robiun de Ruiter- te lezen

De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević”
        
De media over de gehele wereld schetsen een beeld van Slobodan Milosevic als ‘De Slachter van de Balkan’.
Als u dit oordeel gelooft, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.

Carla Del Ponte verkondigde voor het proces al dat Milosevic voor zijn misdaden, levenslange gevangenisstraf zou krijgen! Slobodan was dus al schuldig bevonden, veroordeeld, en gestraft, voor dat het proces begonnen was.
Dit alles maakt natuurlijk erg veel duidelijk.

Blijkbaar ben ik geboren met een genetische afwijking genaamd, 'Dissidentitus', want ik heb een aangeboren gevoel van wantrouwen en voorzichtigheid, ten aanzien van alles wat de kranten schrijven, de TV laat zien en wat mensen allemaal beweren, met als bijverschijnsel een enorme aversie tegen gezag van buitenaf!

Maar na het lezen van Robin’s boek over  Slobodan Milosevic de ‘De Slachter van de Balkan’ geloof ik dat het met die afwijking nogal mee valt.
Via kranten, internet en TV heb ik natuurlijk ook veel mee gekregen over de acties in de Balkan. Ook mij hebben de beelden me geraakt tot in de ziel. En allicht, ook ik heb me een mening gevormd over wat er allemaal gaande was. Maar dat het werkelijk allemaal geënsceneerd was kon ik toch moeilijk geloven. Daarvoor was het allemaal te gruwelijk. Te onmenselijk.
Te bizar!

Robin de Ruiter verwoordt de werkelijke feiten, motieven en machinaties rond de hele Balkan oorlog en de moord op Slobodan Milosevic. Hij bekleede dan ook een positie die uitermate geschikt was om kennis te nemen van de transcripties van het 'Tribunaal' en stond persoonlijk in contact met Milosevic. ( men verneemt pas tegen het einde, in alle bescheidenheid omdat het niet anders kan, dat Robin zelf een van de advocaten was die Slobodan bijstonden.

De waarheid blijkt dat het hele gebeuren wel degelijk al jaren van te voren meesterlijk is georkestreerd en vrijwel precies is uitgevoerd door de werkelijke ‘machtselite’, die vanuit hun geheime spelonken de wereld regeren. Met onmenselijke gewetenloosheid is er een duivels scenario uitgevoerd, wat de volgende zet bleek in de planning tot totale wereldheerschappij.

James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook!

Het blijkt nu dat we beelden hebben gezien van ‘Concentratie kampen’, die dat dus helemaal niet waren. Dat we gevangenen zagen, die helemaal niet gevangen waren en dat niet de Serviërs verantwoordelijk waren voor veel lijken die onze huiskamers binnenrolden via de TV beelden, maar dat ze juist zelf de slachtoffers bleken.

We lezen over geënsceneerde bombardementen, speciaal ten behoeve van de propaganda, ten einde de Serviërs de schuld te geven.

Ook wordt duidelijk dat het wel degelijk een Franse opzet was om geen luchtsteun te geven aan de Nederlandse soldaten, omdat besloten was Srebrenica plat te walsen. Dat het toch echt de bedoeling was om de enclave te ‘verliezen’ bewijst ook wel het feit dat de 5500 zwaarbewapende moslims op de vlucht sloegen voor pakweg 200 Serviërs

Als de Serviërs werkelijk zo’n onmenselijke duivels waren, waarom begroeven ze dan de doden Albanezen met hun hoofd naar Mekka uit respect voor hun geloof?  Waarbij aangetekend dient te worden dat geen van de doden sporen van geweld of martelingen vertoonde, terwijl juist dat tot de aanklachten behoorde!
 
Waarom werd Madeleine Albright witheet en kreeg ze zowat een rolberoerte toen ze vernam dat  Slobodan Milosevic was afgetreden?

Hoe hebben de ‘machtselite’ het voor elkaar gekregen om zo’n grote brand te stichten in het hart van ons Europa?
Wat is het doel om tot versplintering te komen van alle zelfstandige staten die niet bereid zijn vrijwillig hun soevereiniteit af te staan ten behoeve van de Illuminatie?

Al deze vragen worden beantwoordt in dit boek.
Het is geen leuk boek! Je wordt er niet echt vrolijk van, maar het geeft wel een nieuw en realistischer beeld van wat er zich werkelijk allemaal afspeelt achter de schermen van de verborgen machthebbers en hoe regeringen en hun vazallen gedwee de orders opvolgen, om de gruwelijke machinaties op het wereldtoneel ten uitvoer te brengen! Hoewel er toch ook een heel positief gegeven uit naar voren komt, namelijk dat er met de intgere persoon van Slobodan Milosevic toch nog iemand is die zich niet laten corrumperen door de NWO.

Nog erger is dat het hele ‘Joegoslavië Tribunaal’ inderdaad illegaal is.
Er bestaat geen enkele rechtgrond voor.
Ze is in het leven geroepen door Amerika, middels de Veiligheidsraad van de VN om de eigen misdaden tegen de menselijkheid te verdoezelen en daar anderen voor op te laten draaien!

Even erg en beledigend voor elk rechtsgevoel is dat uitgerekend Carla Del Ponte, die zelf door de Zwitserse Politie berispt was omdat ze als toenmalige rechter, internationale drugkartels bevoordeeld had, werd benoemd tot Hoofdaanklager!

Ik ben geschokt!, Werkelijk. Ik heb soms de indruk dat er maar weinig mensen zich druk maken om wat er op het grote Wereldtoneel plaatsvindt, maar uit de boeken van Robin blijkt duidelijk dat er wel degelijk overal ter wereld, Juristen, Advocaten, Parlementariërs en burgers geprobeerd aanklachten tegen de VN, de NAVO en regeringsleiders te deponeren bij het ‘Joegoslavië Tribunaal’, natuurlijk echter zonder enige vorm van succes. De wettige basis van de aanklachten wordt door de Verenigde Staten gewoonweg niet erkend!

In feite accepteert Washington geen enkele Internationaal Gerechtshof!
Waarop berust dan het mandaat en wettelijke grond van het ‘Joegoslavië Tribunaal’?
De minachting van de VS voor Internationale Gerechtshoven is zelfs zo groot dat ze over de gehele wereld alle landen hebben afgedwongen af te zien van gevangenneming, rechtspraak en veroordeling van Amerikanen, ongeacht wat de aanklacht is!

Ik ben geen vriend van welke politicus dan ook, (  Dissidentitus” ) maar het moet me van het hart, dat Robin werkelijk een lans heeft gebroken voor Slobodan Milosevic. Na het lezen van dit boek krijg je een geheel andere kijk op de persoon. Niet dat deze man geen fouten zou hebben gemaakt, maar om de doodeenvoudige reden dat alles wat over hem werd beweerd, door de agressors van de VN, de NATO en de VS, middels misleidende propaganda en leugens via TV en alle wereld kranten, precies het tegendeel blijkt te zijn!

Na het lezen van dit boek kan de lezer zich zelf een goed oordeel vormen over de schuld of onschuld van Slobodan Milosevic.
En of de man slachtoffer is geworden van minstens dood door schuld, danwel .....gewoonweg MOORD!

De neiging het hele boek hier te herhalen is wel erg groot, maar da’s niet de bedoeling natuurlijk.
Voor iedereen die graag wil weten wat er voor ons verzwegen is en hoe de ‘Nieuwe Wereld Orde’ orde op zaken stelt is dit fenomenale boek van onmisbaar belang.

Persoonlijke conclusie:
Nu er volgens de machthebbers voldoende redenen waren, Slobodan Milosevic voor het 'Tribunaal' te slepen, is er nog meer reden om de lijst wat uit te breiden, te beginnen met de familie Bush op de eerste plaats, gevolgd door de VN en de NATO!

Ik ben geen profeet, maar ik weet dat de dag zal komen dat wij 'vrije europeanen, westerlingen en Amerikanen', ook eens de historische woorden zullen uitschreeuwen;
"Wir haben es nicht gewüßt!"......... "We didn't know! "

Boekfragment

Zie hier voor meer informatie over deze opmerkelijke persoon

Terug naar Menu