“Het Veld” &
“Het Intentie Experiment”

Oproep tot persoonlijk inzicht


.... Lynne McTaggart
ISBN: 978 90 202 8339 6

Uitg. Ankh-Hermes

Boekrecensie door H.T. de Kroon

Boek bestellen? Klik hier

 

“Het Veld” en “Het Intentie Experiment”


Eigenlijk kunnen de boeken niet apart van elkaar worden beschouwd.
Degene die werkelijk geïnteresseerd is in deze materie, zal ze beiden moeten lezen.
En dat is wel erg significant en tekend, want dat is precies waar de boeken over gaan;
de universele verbondenheid en onlosmakelijkheid van AL Het Bestaande,
van quantumdeeltje tot ster en alles wat daar tussen ligt, zelfs en vooral de zogenoemde ‘lege ruimte’!

Dat is dan ook de reden dat we deze 2 boeken in één recensie zullen behandelen.

“Het Veld” beschrijft voornamelijk de experimenten en de daaruit voortvloeiende bewijzen die ons nopen tot een totaal nieuwe opvatting ten aanzien van het massabewustzijn in het algemeen en ons eigen bewustzijn in het bijzonder.

“Het Veld” is het resultaat van noeste arbeid, onblusbare energie en een verbluffend vermogen, talloze relevante puzzelstukjes bij elkaar te brengen.
Daarnaast is het haar enorme talent, daar dan ook nog eens een leesbaar en begrijpelijk geheel van te maken.

Het is geen geringe prestatie het onwaarschijnlijke, vreemde en bizarre gedrag van quantumdeeltjes zo te interpreteren en te verwoorden dat die materie zelfs voor leken een begrijpelijke zaak wordt.

Echter waar het om gaat, is dat ontelbare experimenten bewijzen dat geest/bewustzijn, de stof beïnvloed!  

Op het meest fundamentele niveau blijken we zelfs werkelijk lichtwezens te zijn!
Nee, dit is geen enthousiaste ”New Age” opmerking, het is werkelijk zo. De bewijzen zijn er nu!

De experimenten en bewijzen zijn duidelijk! Wat veel grote denkers en spirituele leiders altijd zeiden het altijd al; de mens is onlosmakelijk verbonden met en ingebed in het totaal van het Universele Kosmische Veld, met de mogelijkheid daar naar believen in te grasduinen en te scheppen.

Niet dat zulks nu zo eenvoudig is, maar het feit dat we werkelijk alles met bewustzijn onze intenties beïnvloeden impliceert dat we wel eens zorgvuldiger zouden moeten omgaan met wat we denken en vooral de intentie waarmee we dat doen!

Overigens zijn de ideeën uit dit boek helemaal niet nieuw. Sterker nog, ze zijn al eeuwen oud, maar door de inzet van veel wetenschappers, die altijd al de behoefte hadden om alle dingen experimenteel te bewijzen en derhalve te herhalen in hun laboratoria, kunnen we ze nu ‘wetenschappelijk verantwoord’ tegen een geheel nieuw licht op ons in laten werken en een heel nieuwe richting van leven inslaan.

Deze nieuwe inzichten dwingen de zelfbewuste mens tot orde, gerichtheid en intentie van zijn Wezen en denken, gewoonweg omdat niemand na het lezen van dit boek nog de verantwoordelijkheid voor eigen gedachten en daden uit de weg kan gaan. Alles wat we denken is van belang en als we dat denken bundelen, eendrachtig en vooral met de juiste intentie, is het effect in overtreffende trap nog groter.

intentie

"Het Intentie Experiment"

Met als ondertitel; Kunnen je gedachten de wereld veranderen?

Voortgaande op de conclusies van “Het Veld” heeft Lynne McTaggart een wereldwijd experiment op gezet.

Het is werkelijk een uniek experiment, want middels het boek en de daar aan verbonden website kan eenieder deelnemen aan een wereld omvattend gedachten experiment.
Een gigantisch omvangrijk spel waarin we spelenderwijs leren om te gaan met onze gedachten, wensen en intenties, concentratie, behoeften en invulling van ons leven zoals we dat eigenlijk ook werkelijk willen.

Door de eeuwen heen is de mens steeds door de Staat, Kerk en de reguliere geneeskunde voorgehouden wat waar moet zijn, wat waar is en vooral hoe men hun conformistische ideeën dient te interpreteren.

De werkelijke machthebbers hebben altijd al geweten en begrepen dat er een goddelijke kracht huist in de mens.
Deze macht heeft men door de eeuwen heen consequent trachten te beperken en als het even kan zelf voledig te ontkennen.

De rebellen en dissidenten onder ons wachtte gevangenisstraf en soms zelfs de dood! Die tijd is gelukkig voorbij?

Ook in dit boek weer talloze bewijzen van de kracht van onze gedachten en vooral de intenties daarvan, door middel van onvoorstelbare en soms wonderlijke experimenten, uitgevoerd door bezielde onderzoekers over de gehele wereld.

Met dit boek in de hand zal iedereen die werkelijk geïnteresseerd is in Lichaam, Ziel, Geest en de gehele natuur een nieuwe manier vinden om met een totaal andere benadering met de eigen gedachten en intenties om te gaan en dienovereenkomstig een nieuwe invulling aan het eigen leven te geven.

‘Het Intentie Experiment’ houdt een hemelse belofte in en niemand zal na het lezen kunnen ontkennen dat we inderdaad heel erg veel zelf in de hand (gedachten) hebben.

Iedereen, niemand uitgezonderd kan, gesteund door het wegbereidende werk van dit boek en de velen die hier aan mee doen, voor zichzelf gaan experimenteren en eigen conclusies trekken.

Of het onderwerp nu bestaat uit de persoonlijke omstandigheden of de omgeving waarin we verkeren, dan wel het milieu of de ziekten in de wereld, alles leent zich uitmuntend voor het Intentie Experiment.

Inderdaad, na het lezen van deze fenomenale boeken, kunnen we niet meer ontkennen dat alles in eerste instantie door gedachten en intenties wordt aangezet en uiteindelijk ook daardoor wordt bepaald!...... Derhalve zullen de begrippen; 'Zelfbewustzijn' en 'Zelfverantwoordelijkheid', opnieuw gedefinieerd dienen te worden.

ISBN: 978 90 202 8456 0

http://www.theintentionexperiment.com

Boek bestellen? Klik hier...


 

Terug naar Menu