De Indigo - kinderen
Lee Caroll & Jan Tober

Een nieuwe generatie dient zich aan.


Recensie door W.M.F. LeuverHet boek, 'De Indigo-kinderen' bezit een schat aan informatie voor iedereen die welbewogen en intens betrokken zijn bij het wel en wee van 'onze kinderen' en 'het kind in ons'.

De schrijvers van dit boek, Lee Caroll en Jan Tober schrijven en geven lezingen over zelfhulp. Hun werk gaat over "in je kracht staan en je gevoel van eigenwaarde vergroten. Het schenkt mensen vertrouwen en geeft hun de kracht zichzelf uit te tillen boven het niveau van wie ze 'dachten' dat ze waren".

Hun uitgangspunt is altijd geweest, dat "ieder mens in staat is krachtdadig de noodzakelijke veranderingen te maken, mits hij in balans is, een positieve kijk heeft op de dingen en welzijn uitstraalt. Met andere woorden, zelfs sociale veranderingen op zeer grote schaal moeten in geest en hart van één persoon tegelijk beginnen."

Op een gegeven moment werden ze geconfronteerd met mensen, die speciale problemen met hun kinderen hadden. Wat ze hierin opmerkten was iets anders dan wat er gewoonlijk beschreven wordt in de boeken over goed ouderschap en kinderpsychologie.

Niet alleen de ouders, maar ook vakmensen, die zich speciaal met kinderen bezighielden, deden verslag van "een nieuw soort kind, of op zijn minst, een nieuw soort probleem voor de ouder".

Aangezien dit feit bij vakmensen opgemerkt werd en werken met kinderen niet speciaal het vakgebied van de schrijvers was, verwachtten ze min of meer dat hierover berichten en artikelen in tijdschriften zouden verschijnen. Dat dit niet gebeurde op dusdanige schaal dat het de aandacht zou trekken, was aanleiding voor hen om de gegevens te verzamelen en naar buiten te brengen, wat uiteindelijk zijn beslag vond in dit boek.

In het boek wordt verder in gegaan op de kenmerken van Indigo kinderen. Ze worden zelfs verder onderverdeeld in vier categorieën. De overeenkomst van (niet alleen) deze kinderen is het feit dat ze een gedragspatroon laten zien, dat zo krachtig is, dat het omgaan met hen een totaal andere benadering vereist.

Een benadering die gebaseerd is op respect. Niet alleen respect naar hen, maar ook naar jezelf. Vandaar dat ze prijs stellen op eerlijkheid en het feit dat je duidelijk je grenzen aangeeft, zodat ook zij hun grenzen leren (h)erkennen. De reden dat ik 'niet alleen' tussen haakjes gezet heb, is omdat ik vind dat in feite ieder levend wezen op die manier benaderd dient te worden.

Hoewel het uitgangspunt van dit boek het Indigo Kind is, en in dit boek verschillende manieren zijn beschreven waarop men dit type kind het beste kan benaderen, is het boek geschikt voor een groter publiek dan alleen de directe ouders en opvoeders. Immers, vervullen we in wezen niet allemaal die rol van opvoeder, als het om kinderen gaat?

De manieren waarop het Indigo Kind benaderd dient te worden (en ze eisen deze benadering dan ook min of meer op) is mijns inziens de manier waarop ieder zichzelf respecterend mens benaderd wil worden. Ik raad de lezer dan ook aan om het boek met een 'open mind' te lezen en de universaliteit in de boodschap te (h)erkennen.

Op dit punt wil ik een citaat uit het boek aanhalen;
"Gandhi heeft gezegd: Ons vermogen om eenheid in verscheidenheid te bereiken zal de schoonheid en toetssteen van onze beschaving zijn"

Over de werkwijze bij het schrijven van het boek zeggen de schrijvers zelf: "Als je verder leest, zul je merken dat we ons best gedaan hebben om de dingen, die we op niet-wetenschappelijke manier in ons werk geobserveerd hebben, verantwoord en voor iedereen acceptabel te presenteren."

De schrijvers hebben hun internationale contacten gebruikt voor het verzamelen van een serie verslagen, commentaren en zelfs een aantal verhalen van gerenommeerde mensen die met kinderen werken: onderwijzers, academici, artsen en schrijvers. Ik denk dat dit ook de reden is, waarom het boek zo veelzijdig is.

Kortom: Eindelijk een boek waarin het fenomeen "Nieuwe Tijdskinderen' op een nuchtere, aardse en zeker respectvolle manier benaderd wordt. En alhoewel de titel aangeeft dat het om deze bepaalde doelgroep gaat, durf ik zo ver te gaan om te zeggen, dat het boek een absolute must is voor iedereen die streeft naar een beter leefbare wereld!


 

Boek bestellen? Klik hier....

Uitg: Petiet ISBN: 90-7636-30-x


Terug naar Menu