Fysica van de metafysica

Itzhak Bentov

Over de werking van Bewustzijn

Door H.T. de Kroon

 

De erfenis van Itzhak Bentov is van blijvend uitzonderlijk belang. Juist in onze dagen Hoewel hij zelf niet meer in levende lijve onder ons verkeert, zijn een groot aantal van zijn ideeŽn nog steeds actueel. Zeker gezien in het licht van recente ontdekkingen op de verschillende disciplines van wetenschap, bijv. quantumfysica.

Zijn bijdrage in de vorm van goed doordachte ideeŽn en nieuwe inzichten kunnen helpen om te komen tot een dieper besef van ons werkelijke wezen. Uit het feit dat hij op vierjarige leeftijd al van school werd gestuurd wegens vermeende subversieve acties mag blijken dat het hier niet gaat om een geconformeerd denker.

Doormiddel van talloze eenvoudige illustraties toont hij aan dat metafysische werkelijkheid heel goed te begrijpen en te visualiseren is. Hoewel het een en ander wat ingewikkeld lijkt, is zijn denkwijze toch goed te volgen. Niet in het minst omdat zij juist strikt logisch is. Dit patroon van denken en de ideeŽn uit het boek, sluiten nauw aan bij de ideeŽn van bijv. de professoren Graham, Evereth en Weelher, die de ĎVele Werelden Theorieí poneerden.

Daarnaast doet hij ook meteen wat methoden aan de hand, om zelf te experimenteren en tot een bewustere waarneming te komen. Bijvoorbeeld door de tijd even te laten stilstaan!

Doormiddel van geluidsgolven, frequenties, mineralen, planten, atomen enz. plaatst Bentov de lezer in een nieuw en reusachtig groot kader, echter op geniale wijze waardoor men toch moeiteloos een ruimer perspectief ontwikkeld.

Langs logische weg toont Bentov aan dat ook planten en mineralen bewustzijn bezitten. Dit noemt hij relatieve werkelijkheden. Opmerkelijk is zijn opvatting dat de hersenen niet de bron van gedachten zijn, maar veeleer de versterker van gedachten.

Alles draait om energie, daarom besluit hij het boek met een aantal gevallen van spontane Kundalini, waaruit blijkt dat het niet altijd zo mooi en probleemloos is als sommige boeken ons willen laten geloven. Omdat er eigenlijk nog maar heel erg weinig bekend is over de Kundalini-kracht, kunnen deze voorbeelden in het bijzonder van belang kan zijn voor hen die deze energie op de een of andere wijze activeren

ĎFysica van de Metafysicaí is een boek wat met recht het product van een grenzeloze creatieve geest genoemd mag worden. Bentov is er in geslaagd om filosofische wijze het grote klein te maken en het kleine groot en de relatieve waarden te benoemen.


 

Boek bestellen? Klik hier...

Fysica van de metafysica

Uitg. Petiet ISBN: 90-75636-10-5


Terug naar Menu