Door het raam
Sten Oomen

Ervaringen met uittredingen

Recensie door H.T. de Kroon

Eindelijk weer een boek over uittredingen. Na Robert Monroe ( Uittredingen - Astrale reizen - De ultieme reis ) hebben we lang moeten wachten op meer informatie. De uittreding op zichzelf behelst een zeer specifiek aspect van ons bestaan. Er is weinig over bekend, althans er wordt niet erg veel over geschreven.

Met verve beschrijft Sten Oomen haar astrale werelden. Ik zeg expliciet 'haar' omdat duidelijk dient te zijn dat deze werelden voor elk mens heel persoonlijk en totaal anders kunnen zijn, evenals de criteria die als voorwaarden dienen, waardoor het een en ander plaats kan vinden. Uit haar verhaal over de ongeveer 500 ervaringen, blijkt ook duidelijk dat we niet bang hoeven te wezen voor een algemeen verlies van persoonlijkheid en of identiteit. Deze schijnen tijdens het hele gebeuren aanwezig te blijven, hoewel er een aantal aspecten zijn die ons dwingen tot een hernieuwde interpretatie van zaken die voor ons heel gewoon zijn in de dagelijkse materie.

Uittredingen zijn nog steeds geen gemeengoed en bij veel mensen rust nog altijd een taboe op dit onderwerp. Toch is het ervaren van de andere dimensies in het algemeen en met name de astrale in het bijzonder tijdens ons leven in de materie juist één van de beste gelegenheden om een duidelijker inzicht te verkrijgen omtrent de vraagstukken; 'Waar we vandaan komen - Wie we zijn - Waar we naar toe gaan'. In dit boek wordt ons weer een schat aan gegevens geschonken t.a.v. de astrale werelden.

Het boek verschaft inzicht in de verschillende manifestaties, die mogelijk zijn in andere sferen en in hoeverre we daar tijdens ons bestaan in het vlees al ervaringen in kunnen opdoen en hoe deze van invloed kunnen zijn op ons dagelijkse leven en functioneren. We krijgen een ruim beeld van hoe het een en ander geregeld is in de ander werelden.

Vooral het religieuze aspect zal bij veel mensen een schok teweeg brengen, maar voor wie het lef heeft onbevooroordeeld en zelfstandig te denken en op de juiste wijze weet te interpreteren, wordt de Godheid en het Universum enkel groter. Of moeten we spreken van een Multiversum dan wel Omniversum? Wie gebonden is aan de dogma's van de een of andere religie of kerk, kan het beste de titel letterlijk nemen en het boek uit het raam smijten. Echter wel voordat het gelezen is, omdat er anders heel wat heilige huisjes zijn omgegaan.

Seksualiteit als onderwerp en ervaring wordt ook niet gemeden en blijkt zelfs een belangrijk deel uit te maken van de totale ervaringen, althans voor Sten. Het is niet duidelijk of seks een algemeen criterium dan wel ervaring is i.v.m. uittredingen. Voor Sten Oomen zelf blijkt zo'n 40% van haar astrale ervaringen sterk erotische aspecten te bevatten. Persoonlijk kan ik wat mensen die met uittredingen experimenteren, waaruit blijkt dat voor sommige personen 'hormonale activiteit' averechts werkt, terwijl het voor weer anderen juist stimulerend werkt teneinde een uittreding te bewerkstelligen. Een ding is duidelijk, ook in de astrale wereld is er verschil tussen seks en dat wat we als echte 'Liefde' kunnen beschouwen.

Een heel goed boek wat open en eerlijk aanvoelt. In elk geval is het een goede zaak dat er weer wat over uittredingen gepubliceerd is. Het herinnert de mens aan zijn bron en werkelijke geestelijke leven, waardoor niet alleen de dagelijkse sleur doorbroken wordt, maar wat ons vooral in staat stelt onze ervaring in het vlees in een breder en kostbaarder perspectief te zien, tegen het decor van onmogelijke hemelse mogelijkheden.


Zij heeft ook een eigen homepage;
Door het raam; Sten Oomen

Uitg. Sigma,
ISBN: 9065561277, NUGI: 711

Groenstraat 139
5021LL TILBURG
Telefoon 013-5436536
Fax 013-5438706

Boek bestellen? Klik hier...

Terug naar Menu