Diamanten op het gras

Beatrijs Potharst
Uitg. 2001 Servo

Een spiritueel, spannend en romantisch verhaal
over het bestaan op aarde en het leven in de Sferen.

Boekrecensie door W.M.F. Leuver

Boek bestellen? Klik hier.....

 

 

 
 

 

Diamanten op het gras is na 'de cyclus van leven en dood' het tweede boek dat ik in korte tijd te lezen krijg, waarbij een bepaalde kijk op het leven gegeven wordt. Met name de samenhang van het leven in de sferen en op aarde, gezien vanuit het standpunt van reïncarnatie. Daarbij houdt de overeenkomst op, want dit boek is, zoals de tekst op de cover al aangeeft, in de vorm van een roman gegoten, waardoor het (god-zij-dank) niet belerend over komt.

Tussen de vormen in de materie, en de vormen die uit de Geest voortkomen, bestaat slechts verschil in frequentie. Bij het doorbladeren van het boek werd direct al mijn aandacht gevestigd op deze spreuk op de eerste bladzijde en op het dankwoord op het laatste blad. Zonder het boek gelezen te hebben, kreeg ik hierdoor al een indruk over de wijsheid die achter dit boek schuil gaat.

Het boek 'Diamanten op het gras' onderscheidt zich tevens door de vormgeving. Het boek is niet opgedeeld in verschillende hoofdstukken, maar loopt als het ware in elkaar over, net zoals de levens van de personages in het boek 'in elkaar overlopen' en zodanig een groter geheel vormen. Het onderscheid is heel subtiel aangegeven door symbolen; een engeltje, een aardbol of beide.

Het boek zelf is op een luchtige, haast kinderlijke manier geschreven, waardoor een vluchtige blik hierin de aspirant lezer op het verkeerde been zou kunnen zetten. Ondanks de toon waarin het boek geschreven is, biedt het boek namelijk een duidelijk inzicht in subtielere zaken, doordat ze op een begrijpelijke wijze uitgelegd worden, veelal gestaafd met een voorbeeld.

Verfrissend vond ik het tevens, dat Beatrijs probeert duidelijkheid te scheppen zonder te generaliseren. Ze spreekt niet van 'goed' en 'kwaad', maar aan de hand van de emoties en inzichten van haar personages laat ze duidelijk zien dat de dingen gekleurd worden vanuit de ervaringswereld van degene die ze beleeft. Daarbij gaat ze niet voorbij aan het verrassingselement, waardoor, in tegenstelling tot wat vele anderen ons willen doen geloven, niet alles gaat zoals gepland.

Aan de hand van het thema 'Macht en onmacht' laat ze zien hoe één thema op verschillende manieren uitgewerkt kan worden. Macht en onmacht worden niet langer gezien als per definitie positief of negatief, maar als twee elementen van hetzelfde thema; omgaan met macht. Een thema dat eeuwenoud is, maar tevens uiterst actueel doordat de (gevolgen van de) recente 11-9 gebeurtenissen gevoelens van onmacht, onredelijkheid en boosheid, of zelfs een mengsel van alle drie, hebben geïntensiveerd.

Beatrijs biedt ons in haar boek een ruimere visie op de ervaringsprocessen die we ondergaan. Ik hoop dan ook dat de spelende, humoristische wijze waarop dit boek is geschreven voor de lezer inderdaad aanleiding zullen zijn om de zaken vanuit een ander standpunt te bekijken. Een hulpmiddel om te begrijpen dat wij werkelijk onze eigen levensweg creëren en we dit optimaal kunnen beleven als we dat doen vanuit een groeiend respect en vertrouwen.


 
 
Terug naar Menu