“George W. Bush en de mythe van al-Qaeda ”
De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 September 2001
.... Robin de Ruiter
Uitg. Mayra Pubications , ISBN: 90 801623-3-7

http://www.mayrapublications.nl

Boekrecensie door H.T. de Kroon

Bestellen? Klik hier

 

"Voordat je je opmaakt de wereld te verbeteren,
Ga eerst eens drie keer je eigen huis rond."

En als je dan toch in je eigen huis bezig bent.........,
trek dan even tijd uit om het boek van -Robiun de Ruiter- te lezen

George W. Bush en de mythe van al-Qaeda

De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 September 2001

Eindelijk in het Nederlands!
Een boek wat onontbeerlijk blijkt voor ieder die werkelijk geïnteresseerd is in wat er gebeurd in de wereld en vooral waarom!

'Novus Ordo Seclorum - Nieuwe Wereld Orde'

"Men moet wekelijk blind zijn om niet te zien, dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt,

en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan, slechts mogen meewerken"

Met deze woorden van Winston Chuchill begint het eerste hoofdstuk van Robins controversiele boek.

Voor de lezers die overtuigd zijn in de goede bedoelingen van ‘Vadertje Staat’, is ook hier weer een welgemeende waarschuwing wel op zijn plaats! Dit boek is werkelijk schokkend. Het geeft zo’n totaal ander beeld van de achtergronden die leiden en geleid hebben, tot veel politieke beslissingen en terroristische acties, dan wat ons door mainstream media wordt voorgeschoteld, dat het voor heel veel mensen onmenselijk, derhalve voor onmogelijk wordt gehouden dat er ook maar één van de aanklachten waar zou kunnen zijn.

Zoals we dat van Robin gewend zijn is ook dit meesterwerk weer zeer goed onderbouwd, gestaafd door ongelooflijk veel feiten en documenten, opgediept uit de geheime inboedels van politici, CIA en vele anderen. Vaak ook bronnen waar het gros van ’t volk geen bestaan van weet.

Daarnaast is het vereist te beschikken over een grote dosis helder inzicht en objectiviteit om al de ongelooflijke feiten te verzamelen en op de juiste wijze aan elkaar te passen, als ware het puzzelstukken.

11 - 9 - 2001.... de datum die ons voorgoed in het geheugen is gegrift. De wereld zal nooit meer zijn als te voren. Het grote offensief tegen ‘terrorisme’ is begonnen.


Deze vijand is de oorlog verklaard!

Maar wie zijn dat?
Hoe zien ze er uit?
Bush wist het al en toonde het aan de wereld; al-Qaeda!

Wel,.. Robin de Ruiter, heeft zich voldoende moeite getroost, om voor ons uit te zoeken waar het ‘gezicht’ van de vijand, de terrorist, al-Qaeda vandaan komt.

Hij verteld ons duidelijk en zonder omwegen hoe deze mythe gebrouwen is in de geheime alchemistische ovens van de Illuminatie’ de leiders van de Nieuwe Wereld Orde!

Bewijzen van de leugens in de media en het bedrog door de politici.

In een live verslag van de BBC, werd melding gemaakt dat een derde gebouw was ingestort, WTC7. Gedurende een live verbinding met New York bevestigd verslaggeefster Jane Standley dat WTC 7 (ook bekend als Gebouw 7 en Salomon Brothers Building) is ingestort. Gedurende 15 minuten vindt er een analyse plaats waarom dit gebeurd is, echter, de hele tijd zien we duidelijk op de achtergrond WTC 7 nog overeind staan (rechts achter haar, zie ook foto verderop waar gebouw met pijl is aangegeven). Dit verslag vindt plaats ruim 25 minuten voordat WTC 7 geheel onverwacht instort, dat wil zeggen, geheel onverwacht voor iedereen behalve voor de BBC.

En dit is nog maar een ongelooflijk feit!

Over de gehele wereld zijn duizenden mensen van aanzien, Politici, C.I.A. mensen, zeer hooggeplaatste personen, en experts ( brandweer en explosieven) die zich allemaal in het openbaar hebben uitgesproken over de onbeschofte, leugenachtige officiële versie van het gebeuren op 9-11.

Over een ding zijn zij het allen wel eens; ‘Je moet wel krankzinnig zijn om aan die officiele versie van de USA geloof te hechten!’

Robin geeft ons meer en meer bewijzen die aantonen dat er een nieuw 'Pearl Harbour' nodig was en kwam, om de toekomstige oorlogen te rechtvaardigen teneinde een totalitair regieme te vestigen; 'de Nieuwe Wereld Orde' Een Orde waarbij elke mens, en elke organisatie, zijn of haar autonome bestaansrecht en zelfbeschikkings recht zal verliezen!

Ondanks de algemeen maatschappelijke acceptatie van al deze vooraanstaande personen, is er geen enkele TV-zender of gezaghebbende krant die wil, kan, of durft te publiceren over al deze ongelooflijke tegenstrijdigheden , leugens en bedrog in de officiële versie van het 11-9 gebeuren. Dat alleen al zou de mens toch te denken moeten zetten!?

Dit boek van Robin de Ruiter, wat gelukkig enthousiast wordt onthaald in het buitenland, wordt hier in ons, blijkbaar volledig door de USA. Gecontroleerd postzegeltje aan de Noordzee, geboycot, doodgezwegen en zelfs belachelijk gemaakt.

Wel ... voor de mensen die werkelijk wakker zijn of dat willen worden, is dit natuurlijk alleen al voldoende reden om het boek zeer zeker te lezen, evenals alle anderen die van zijn hand zijn verschenen.

Natuurlijk kan ik hier enthousiast gaan verhalen over wat Robin allemaal vertelt in zijn boek, maar ik wil niemand zijn eigen indruk en conclusie onthouden.
Lezen die hap!

 

Inhouds opgave van het boek.

Zie hier voor meer informatie over deze opmerkelijke persoon

Terug naar Menu