“De 13 Satanische Bloedlijnen”
Wegbereiders van de Anticrhist 666
.... Robin de Ruiter
Uitg. Mayra Pubications , ISBN: 90 801623-4-5

http://www.mayrapublications.nl

Boekrecensie door H.T. de Kroon

Bestellen? Klik hier

 

"Voordat je je opmaakt de wereld te verbeteren,
Ga eerst eens drie keer je eigen huis rond."

En als je dan toch in je eigen huis bezig bent.........,
trek dan even tijd uit om het boek van -Robiun de Ruiter- te lezen

“De 13 Satanische Bloedlijnen”

Men hoeft het natuurlijk niet altijd eens te zijn met elke interpretatie. Hoofdzaak is dat men niet onder de feiten en de conclusies daaruit heen kan. De resultaten van Robin's onderzoek, dwingen de lezer tot nadenken. Op zijn eigen onnavolgbare wijze schotelt hij ons weer nieuwe, maar vooral ongelooflijke en schokkende feiten voor. Ook voor dit boek is een waarschuwing wel op zijn plaats. Men dient er op bedacht te zijn, dat na het lezen van dit boek de wereld nooit meer het zelfde zal zijn! Niet dat er aan die wereld iets veranderd zal zijn, maar wel ons idee daarover. De implicaties dwingen tot een totaal nieuwe perceptie van wereld en maatschappij!

Uit het eerste deel blijkt een diep en devoot geloof in God en goedheid. Daaruit men op kan maken dat het onderzoek naar onderhavige materie een zware wissel moet hebben getrokken op de algemene constitutie van de schrijver.

We maken kennis met de personen achter de schermen, die de eigenlijke, werkelijke macht in deze wereld hebben. Een macht die al eeuwen op planmatige wijze wordt gehanteerd. We nemen kennis van de machinaties en duivelse wegen die worden bewandeld door de ‘machtselite’, om te komen tot een ‘Nieuwe Wereld orde’ die gehandhaafd zal worden door ‘Totale Controle’ van werkelijk alles en iedereen!

Lijkt dat te ver gezocht? Na het lezen van dit boek zult u er anders over denken. Alle feiten, beweringen en conclusies, worden gestaafd door bronnen die niet zijn weg te redeneren. Vaak horen we mensen verzuchten, “Hoe komt de wereld toch in zo’n chaos?”.  Wel voor de persoon die bereid is onbevangen en op onbevooroordeelde wijze dit boek te lezen, gaan er heel wat lichtjes branden. Het zal bijvoorbeeld heel duidelijk worden waarom er zo ontzettend veel mensen, en vooral kinderen spoorloos verdwijnen.

Eveneens wordt volkomen duidelijk wie er verantwoordelijk zijn voor de permanente staat van oorlog, revolutie, terreur en chaos, en wat de uiteindelijke bedoeling daarvan is. De 13 bloedlijnen die zichzelf ten doel hebben gesteld om de wereld te vormen naar hun duivelse beeld, hanteren bij de methoden om dat te bereiken geen enkele scrupule of ethiek.

Hoe ver de onvoorstelbare grote macht van deze ‘Illuminaten’ strekt, blijkt wel uit de moord op aartshertog Frans Ferdinand wat een deel was van het grote plan, om de eerste wereld oorlog te ontketenen, waarbij tevens curieus is dat de schuld op de Serviërs werd geschoven, zoals dat later tijdens de Joegoslavië oorlog nog eens zou gebeuren! Zo ook de moord op President J.F. Kennedy en wat later die op zijn broer.  In feite blijken deze duistere lieden verantwoordelijk voor vrijwel alle oorlogen en revoluties die er in het verleden zijn geweest, die er gaande zijn…en die nog komen gaan!

Hun macht, die zij door de eeuwen heen steeds hebben geconsolideerd, is te danken aan natuurlijk enorme bergen geld, maar voornamelijk aan de wijze waarop zij trouwden en hun kinderen uithuwelijkten. De bloedlijnen blijven bewaard door binnen de families te trouwen, waardoor macht, geld en hoge posities gewaarborgd zijn, maar vooral de occulte krachten voort blijven bestaan! De duivelse occulte macht die ten grondslag ligt aan het hele wereld gebeuren.

Wat er aan het licht gebracht wordt over de satanische methoden om volwassenen, maar bovenal baby’s (voor de geboorte al!) te traumatiseren teneinde de geest te splitsen in een diversiteit van persoonlijkheden om er volledig ondergeschikte slaven van te maken, zal voor veel mensen als bijzonder schokkend worden ervaren. Om te begrijpen wat de bedoeling van dat alles is, is het noodzakelijk om met open mind kennis te nemen van de ongelooflijk brutale en vooral onmenselijke methoden die gehanteerd worden door onze machthebbers om te komen tot hun ultieme doel; Eén Wereldregering, één religie en totale controle over elk levend wezen! En natuurlijk met een kleine elitaire kliek aan de top, gehoorzamend aan hun satanische leider, de ‘antichrist’. Hem waar ze al eeuwen op hebben gewacht en die binnen zeer korte tijd zijn troon van deze wereld zal besteigen.

Laten we niet denken “Het zal zo’n vaart niet lopen’. Alle tekenen wijzen op een groot offensief van de ‘NWO’, uitgevoerd in talloze soevereine Staten en heel veel landen die zich niet geheel naar wens voegen en de orders die hen worden gegeven niet wensen op te volgen.  Elke regering heeft maar gewoonweg te doen wat hen wordt opgedragen. Zo niet dan volgen er represailles die het gehele land ruineren met als uiteindelijk resultaat, totale versplintering en verlies van zelfstandigheid, waarbij het land als zodanig ophoud te bestaan.

Zet ook eens voor u zelf een aantal zaken op een rijtje;
Het offensief wat de grote banken begonnen zijn tegen contant geld. Daarvoor worden allerlei argumenten bedacht

Geldcontrole! Er bestaat geen enkele wet die bepaalt hoeveel geld de burger bij zich mag hebben. Toch is het een zeer snel al algemeen geaccepteerd verschijnsel dat de politie bij de normale routine controles ook even kijkt of u niet meer dan 2500€ bij hebt, zodat die onmiddellijk in beslag worden genomen.

Dat de identificatieplicht helemaal niet tegen terroristen is bedoeld, maar om eerzame burgers te traumatiseren en gaar te stoven voor nog meer staatsterreur, blijkt uit de schokkende aantallen kinderen die gecontroleerd worden op hun identificatie. Hierbij ging het werkelijk vaak om ziekelijke willekeur. Talloze malen werden er kinderen aan gehouden, waarbij dan meteen ook even toevallig langs fietsende meisjes en jongens op weg of van school komend, gegrepen werden.

Ook de EAB, ( ‘Europees Arrestatie Bevel’ ) verdiend hier wel de nodige aandacht. Deze wet is zonder twijfel een van de meest geniale methoden van de NWO, om alle bestaande Nationale en Internationale wetten te omzeilen, waardoor zij naar willekeur en believen élke burger waar dan ook kunnen laten arresteren. Polen bijv. zou om uw arrestatie kunnen bevelen voor iets wat in Nederland niet eens verboden is! En geen rechter in ons land zal dat kunnen of mogen weigeren!

Vraag u ook eens af waarom pedofielen zo beschermd worden door ‘Vadertje Staat’,de justitie en de medische vazallen! Steeds meer kinderen verdwijnen over de gehele wereld. Op de meest brutale manier worden ze onder onze handen vandaan geplukt om voorgoed te verdwijnen. De brutaliteit van deze lieden wordt met de dag groter. Ze eisen nu zelfs een eigen partij en willen ons dwingen onze kinderen aan hen uit te leveren op basis van de wet! En let wel, er zijn politici die ons wijs trachten maken dat een verbod op ’n dergelijke partij, elke democratische grond mist!

Wist u dat een van de grootste Super Computers in Brussel staat, en geprogrammeerd is om de totale wereld bevolking te catalogiseren en te controleren?

De naam van dat ding? BEAST!

Inderdaad, de weg wordt bereid voor het.... BEAST-666.

Ik draaf weer door.
Lees in hemelsnaam dit boek! Geef het door aan uw vrienden, kennissen en iedereen waar u mee begaan bent, want alleen bewustzijn van wat er momenteel allemaal speelt in onze wereld kan ons helpen bij het maken van de ultieme keus, die we straks allemaal zullen moeten maken.

 

 

Wij verheugen ons op het "Echte Grote Werk' wat in aantocht is, want de eerste boeken waren maar een voorzetje tot het eigenlijke doel!

Zie hier voor meer informatie over deze opmerkelijke persoon

Terug naar Menu