De Bijbelcode
Michael Drosnin

Een actuele boodschap
ontcijferd vanuit een eeuwenoud boek.

Recensie door W.M.F. Leuver


De schrijver van dit boek, Michael Drosnin is een onderzoeksjournalist, die voorheen voor de Washington Post en de Wall Street Journal werkte. Hij zegt zelf over zijn betrokkenheid bij de Bijbelcode: "Ik heb geen idee waarom ik hiermee bezig ben. Niet alleen ben ik niet religieus, ik geloof zelfs niet in God. Ik ben een rasechte scepticus. Ik denk niet dat er iemand is, die moeilijker van de juistheid van de Bijbelcode te overtuigen is dan ik", waarop Eli Rips (de ontdekker van de Bijbelcode) antwoordde: "Dat is nu juist de reden waarom u er bij betrokken bent. U kunt de hedendaagse wereld over de Bijbelcode vertellen", en dat is dan ook precies wat hij uiteindelijk heeft gedaan.

Michael Drosnin is niet over n nacht ijs gegaan. Hij heeft geen enkel feit blindelings aangenomen, maar elke nieuwe ontdekking in de Bijbelcode op zijn eigen computer heeft nagetrokken. Verder heeft hij talloze gesprekken gevoerd met wetenschappers die de code hebben onderzocht en heeft zichzelf de Hebreeuwse taal eigen gemaakt.

De Bijbelcode is een boek dat een volledig verslag geeft van een code, die verborgen is in de Bijbel. Met behulp van de Bijbelcode waren een aantal gebeurtenissen op voorhand bekend.

De grootste explosie, in juli 1994, die ooit in ons zonnestelsel is waargenomen. Met het geweld van meer dan een miljard megaton sloeg er op Jupiter de komeet 'Shoemaker-Levy' in, die vuurballen ter grootte van onze aardbol veroorzaakte en liet diepe zwarte kraters achter. De precieze datum van deze inslag was in de Bijbel al voorzien, evenals de dag waarop de Golfoorlog uit zou breken.

Ook de moordaanslag op Rabin ontdekte Drosnin in de code. Hij heeft dan ook getracht Rabin te waarschuwen, maar heeft zijn leven niet kunnen redden. Wel heeft hij op deze gruwelijke manier het bewijs verkregen dat de Bijbelcode echt is.

Michael Drosnin doet in zijn boek 'De Bijbelcode' uitvoerig verslag van de voorspellingen, maar hij haalt ook reeds voltrokken wereldschokkende gebeurtenissen aan, compleet met voorbeelden en grondige achtergrondinformatie.

De Bijbelcode is meer dan een waarschuwing. Het kon ons wel eens de informatie verstrekken die nodig is om de ramp te voorkomen. Volgens het onzekerheidsprincipe is er niet n toekomst, maar er zijn vele mogelijke toekomsten. 'Alles is voorzien, maar vrijheid van handelen is gegeven', staat in de Talmoed, het oude commentaar op de Bijbel.

En van de gebeurtenissen, waarover in 'De Bijbelcode' verslag gedaan wordt, maakt dit boek momenteel weer uiterst actueel. Zowel de gewone tekst van de Bijbel als de Bijbelcode voorspelden dat een eindstrijd, een wereldoorlog, in Isral zou beginnen.

Totale verwoesting van Isral werd gecodeerd met zowel het jaar 1996 als het jaar 2000. In 1996 is deze totale ondergang aan ons voorbij gegaan, maar momenteel, in 2000 is het gevaar van totale oorlog weer een rele dreiging.

In de code stond de ene locatie boven de ander, de ene crisis boven de volgende, het ene jaar boven het andere, zodat het ten slotte niet meer duidelijk was wanneer het dreigende gevaar zich zou voltrekken: 1996, 1997, 2000 of nog verder in de toekomst. Echter, op de plaats waar in de code de jaartallen 2000 en 2006 staan, luidt de verborgen tekst: Ik zal de oorlog uitstellen.

De tekens die het Hebreeuwse jaar 5756 vormen, vormen ook een vraag die Michael Drosnin als volgt heeft vertaald: 'Zult u het veranderen?'

In feite wordt het woord 'het' in het Hebreeuws verondersteld, maar niet geschreven. De letterlijke vertaling van de betreffende vraag staat in het meervoud: 'Zult u veranderen?'

Volgens Michael is de vraag echter niet of wij zullen veranderen, maar of we iets anders zullen veranderen. Hij vindt de beste vertaling van de vraag, die met de tekens voor 5756 wordt gevormd, 'Zult u het veranderen?'

Ik denk dat dit een soort van 'kip of het ei' item is, want zolang wij niet zullen veranderen, zal het ook niet veranderen. De boodschap uit de bijbelcode is dat wij onszelf kunnen redden.

Uiteindelijk zal ons handelen de uitkomst bepalen.

 


Boek bestellen? Klik hier

Uitg. Strengholt
ISBN: 90-6010-935-x , NUGI: 631/941


Terug naar Menu