Alien complot
Dr. David M. Jacobs

De geheime plannen van de aliens: wat zij werkelijk willen en hoe ze het zullen bereiken

Op zeer nuchtere (en ontnuchterende) wijze zet David Jacobs een aantal feiten op rij ten aanzien van het UFO-ontvoerings fenomeen en laat daarbij de harde en soms bizarre feiten voor zichzelf spreken. Tussen alle UFO en ontvoeringslectuur van de laatste jaren springt zijn boek er uit als een verhelderende lichtflits die heel wat terzake geïnteresseerde lezers zal wakker schudden.

 
 

 

Jacobs durft de dingen bij naam te noemen en schroomt niet te schrijven over juist die belangrijke zaken, zoals o.a. de sexuele aspecten, die in de meeste ontvoeringslectuur helaas worden weggelaten. Op verhelderende wijze ontvouwt hij de aspecten van het mysterie en voert de lezer naar een uiteindelijk onontkoombare conclusie. Een huiveringwekkend scenario wat menigeen zal schokken! Het boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in het UFO en ontvoeringsverschijnsel.

Alien complot ... Dr. David M. Jacobs
Uitg. 1999. Bosch & Keuning. ISBN: 90 246 0485 0 - NUGI: 644/649

 

 
 

Terug naar Menu