De Geometrie van de Schepping
Drunvalo Melchizedek

Een herinnering aan ons verre verleden.

Met een overstelpende hoeveelheid grafisch materiaal brengt Drunvalo Melchizedek ons niet alleen terug in de sfeer van Egypte, magie en mysterie, maar bovenal bij onze geometrische oorsprong. Da Vinci kon er wat maar ook Drunvalo schenkt ons geometrie, figuren en schema’s die er niet om liegen. Maten waarin de vorm van de mens en het universum vastliggen.

 
 

 

Misschien symbolisch, maar Melchizedek situeert meer ruimte in het bestel. Frappant is dat hij zich ‘fouten’ kan permitteren, dat geeft hij ook grif toe. Fijntjes merkt hij daar bij op, dat juist die ‘vergissingen’ ons nopen tot nog dieper inzicht in onszelf en de dingen om ons heen. Hoopgevend is volgens hem, dat er nieuwe rassen worden geboren! Nieuwe studies wijzen uit dat momenteel ¼ van de bevolking, (waarbij ik aanneem dat hij bedoeld in de V.S.) gevormd wordt door een specimen met een aangeboren, snel ontwikkelend spiritueel inzicht en dikwijls paranormale vermogens, gekoppeld aan een bijzondere vorm van hogere intelligentie.

Uit hoofde van zijn buitengewone interesse en bezigheden, komt hij vaak in contact met zeer opmerkelijke mensen, zoals Mary Ann Schinfield. Deze dame is blind, maar schijnt over het vermogen te beschikken om toch haar hele omgeving te kunnen waarnemen, visueel wel te verstaan. Op zeker moment nodigde zij Drunvalo uit om door haar ogen te ‘zien’. Verbijsterd reisde hij door het universum, zonder lichaam, langs planeten en sterren. Haar onmiddellijke omgeving was te zien op iets wat leek op monitoren.

Dit is nog maar één ding uit de enorme veelheid van onderwerpen die bij Drunvalo aan de orde komen. Hij neemt de lezer mee op een reis van Fysica, Atlantisch tot Bijbelcode en onderwatergeboorten alsmede de muziek der sferen, waarbij opgemerkt dient te worden dat het trouwens nogal wiedes is dat het hier zo’n zootje is, er missen drie octaven!

Drunvalo gaat ook uit van het gegeven dat de mens in een erg ver verleden een enorme val in bewustzijn heeft gemaakt. Er waren 3800 jaren nodig om een bepaalde hoeveelheid kennis te verzamelen. Van 1900 tot 1950 is die hoeveelheid verdubbeld. Die verdubbeling gebeurde nog eens van 1950-1970, in 20 jaar. Dit herhaalde zich tussen 1970-1980, dus in 10 jaar tijd en nu op dit moment verdubbeld onze kennis zich per jaar! Aldus Drunvalo.

Aan de relatie met Sirius en de rest van ons universum wordt uiteraard ook de nodige aandacht besteed. Helemaal interessant wordt het wanneer hij vermeld dat er op het moment een ‘Kolossus Antimatter’, een enorme slangachtige uitstoot van antie-materie plaatsvind vanuit het hart van onze melkweg! Significant gegeven voor hen die geïnteresseerd zijn in de zogenaamde ‘Foton zone’.

Duidelijk is in ieder geval dat Drunvalo een enorme omwenteling verwacht in de ruimte en op onze aarde. Zelfs een totale verschuiving van ons bewustzijn in andere dimensies. Ten dele doormiddel van magnetische dan wel geografische pool verschuivingen, die veroorzaakt worden door een aantal factoren die we totaal niet in de hand hebben, maar ook door menselijk ingrijpen, zoals bijvoorbeeld middels het ‘Haarp-Project’ en vooral ondergrondse nucleaire-explosies.

Verhelderend is zijn verhaal over de conceptie waarbij hij duidelijk maakt dat er inderdaad maar één speciaal zaadje binnen kan dringen in de vrouwelijke eicel, geholpen door 12 anderen en het moment waarop er 8 cellen zijn gevormd, die voor eeuwig leven! Van daaruit komt hij gemakkelijk op onderwater-bevallingen die de gebeurtenissen draaglijker en aangenamer maken, zeker als daarbij ook nog geassisteerd wordt door dolfijnen. Daar komt bij dat tijdens 20.000 geboorten op deze manier, nog nooit complicaties zijn opgetreden. Kinderen die op deze wijze ter wereld komen, hebben volgens Drunvalo een I.Q. van niet minder dan 150.

Vervolgens verteld hij over de existentie van kinderen die slapen op de bodem van een zwembad en daarom ook ‘Homo Dolphines’ worden genoemd, een van de nieuwe rassen, die vooral worden gekenmerkt door een afwijkende D.N.A. structuur. Wel, voorlopig zullen al deze nieuwe en vreemde vermogens c.q. gebruiken wel niet voor de gemiddelde mens zijn weggelegd, maar het geeft een vernieuwde hoop op ‘n toekomst, waarin we heel wat meer van ons werkelijke potentieel kunnen gaan gebruiken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Dit vormt het eerste deel van een werkelijk zeer onderhoudend en sprankelend boek van een schrijver die steeds opnieuw weet te verbazen en te begeesteren, indachtig aan de woorden van onze Einstein, die stelde dat als je het mysterie niet meer kunt zien, dat je niet meer leeft maar dood bent!


 

Zie ook ons interview met Drunvalo

Boek bestellen? Klik hier...

De geometrie van de schepping (Deel - 1)
Drunvalo Melchizedek
ISBN: 90-76458-02-2 , NUGI: 612/626
Uitgever:
Meta Vision Publishing b.v.

 

 
 

Terug naar Menu